Emperyalizm

Emperyalizm, imparatorluk kurma eğilimidir; bir devletin sınırlarını genişletme politikasına denir. Emperyalizm, aynı ekonomik ve sosyal bütün içinde etnik ve kültürel bakımdan farklı halkların, merkezi bir iktidarın otoriter yönetimi altında bir araya getirilmesi eğilimini ifade etmektedir.

Avrupa Ülkeleri 16. yüzyıldan itibaren özellikle merkantilist akımın etkisi ile yoğun bir sömürgecilik faaliyetine girişmişlerdir. Sanayi Devrimi, sömürgecilik ihtirasını artırmıştır.

Sömürgelerin ucuz ve devamlı hammadde temin etmeleri ve sanayi mamulleri için de sürüm alanı olması, ekonomik bakımdan emperyalist ülkelere büyük yararlar sağlamaktaydı. Bununla birlikte sömürgecilik yoluyla büyük kârların sağlanması ile Avrupalı işçilerin refah seviyesi artmakta, işsizlik ihtimalleri azalmaktaydı.

Modern çağların ürünü olan ekonomik emperyalizm, hammadde ve ticari sürüm alanlarının aranmasından doğmuş, merkantilist ve kapitalist çağla beraber ortaya çıkmıştır. Her imparatorluk ve her emperyalizm sömürgeci olmasa bile, imparatorluk yani emperyalizm olayı ile sömürgecilik arasında sık sık rastlanan bir bağ vardır. Nitekim 19. yüzyıldan beri Avrupa Ülkelerinin ekonomik gelişmesinde sömürgeciliğin önemli bir rol oynadığı gerçektir. Ancak kapitalist sistemin ayakta durmasını sağlayan tek unsur sömürgecilik olmamıştır. Bunu, bilim-teknoloji ve bu alanlardan yararlanma da, sağlamıştır.

Re: Emperyalizm

o zaman OSMANLI zamanında emperyalist düşüncelerlemi mücadele vermiş yani biz emperyalist torunlar olarak mı doğduk cvp verebilek birinin aydın görüşlü biri olmasını istiyoyorum lütfen teşşekürler

Re: Re: Emperyalizm

kardesim emperyalist düsünceyle mücadele etmek insanın emperyalist olmadıgına kanıttır.sen'in emperyalist olabilmen için o fikri desteklemen gerekir.sen baska anlamıssın demek ki.osmanlı kesinlikle emperyalis olmadı sende emperyalist degilsin.(slmlar)[TARIK]

Re: Re: Emperyalizm

Osmanlı'nın emperyal bir şekilde hareket etmediği aşikardır. emperyalizim de emeğin sömürüsü söz konusudur. Osmanlı ise hiç bir zaman teb'asını sömürmemiş, onlara emanetler olarak muamele etmiş, iaşe ilkesine hep sadık kalmıştır. İktisat Tarihçileri Osmanlı'nın niçin sanayi devrimini gerçekleştiremediğini de böyle izah ederler. sanayi devrimi için emeğin sömürüsü gereklidir, bu da Osmanlı'da yoktur.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).