SPEKÜLASYON

İslâm, spekülâsyonu da reddetmiştir. Spekülâsyon deyimiyle -bir malı ucuzken alıp pahalanınca satmaolayını kastediyoruz. Malın, ilerde, şimdikinden daha yüksek bir fiyata
satılabileceğini uman alıcı şimdiden malı satın alır. İlerde malın fiyatının düşeceği bekleniyorsa, spekülâtör, elindeki malını hemen satacaktır. Spekülâtif faaliyetlerin şimdiki fiyatları gelecekteki fiyatlar seviyesine çıkaracağı ve fiyat iniş çıkışlarındaki farkı azaltacağı için, spekülâtörün tüketiciye ve üreticiye büyük yararlar sağlıyacağı görüşü ileri sürülmektedir.
Ani fiyat dalgalanmalarını kontrol altında tutmak ve üretime yardımcı olmakla sosyal bir hizmet gördüğü sürece, spekülâsyon, İslama aykırı değildir. Ne var ki, tecrübeler, spekülatörün, toplum yararını bir kenara iterek yalnızca kişisel kazancını düşündüğü gerçeğini ortaya koymuş ve koymaktadır. Mükemmel bir spekülâsyon kendi kendini ortadan kaldıracağı için, spekülâtörlerin çoğu, sunî olarak piyasada kıtlık meydana getirmekte ve dolayısiyle enflâsyonist bir gidişe yol açmaktadır. Bunun bedelini yoksul halk ödemektedir. Bu açıdan, İsIam, böylesine bir spekülâsyonu reddetmiştir.
Ma'mer bu konuda Peygamberden (SAV) bu Hadisi nakleder : " Kıtlık zamanında, tahılı, ilerde sağlayacağı kazanç için satın alıp biriktiren, büyük bir günahkârdır.» (Müslim ve Mişkat). Bir başka Hadisi Ömer nakleder : " Dışardan tahıl ithal eden ve piyasa fiyatına satanın geçimi üzerine Allah'ın lûtfu inmiştir. İlerde paha edeceği umuduyla tahılı piyasadan çeken, Allah'ın rızası dışına çıkmıştır.» (Buhari: 34, 58) Böylece fiyatları, suni olarak, arttırmak için tahılı ve öteki malları piyasadan çekmek, alıcıyı, daha yüksek bir fiyat ileri sürerek kandırmak, yasaklanmıştır. Fakat açık artırmayla satışa izin verilmiştir. (Tirmizi : 12, 10).

İslam, sorunu maneviyata bağlıyarak, spekülâtif davranışları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Kapitalist toplumlar bile spekülâsyonu denetim altına almak için çalışmaktadırlar. «Denetim Ekonomisi» adlı kitabında, Profesör Lerner, saldırgan spekülâsyonun zararlarının, karşı bir spekülâsyonla, denetim altında tutulabileceğini ileri sürer. Hükümetin fiyat tahminleri yapmakla görevli bir büro kurması ve bu büronun gerçek fiyatları bu fiyat düzeyine getirmek için tüm olanaklarını kullanması gerekir.
Gerekirse İslâm devleti böyle bir sistemi geliştirmek zorundadır. Böylece yalnız yoksullar değil, tüm taplum, vicdansız spekülatörlerin sömürüsünden kurtarılabilir. Bugünkü devletlerin yapısı -materyalist (maddeci)olduğu için, bütün çabalara rağmen, sorunun çözümünde başarı sağlanamamıştır. Belki de; profesörü, sorunun çözümünü, kişilerin ahlâki yönden gelişmesinde bulmaya iten neden budur. Ona göre: " Daha iyi bir ahlâk ve her türlü oyuna karşı kamu oyunu uyandırmak olacaktır en etkin çare. " Bu konuda Profesör Taussig'in yaklaşımı İslâmi görüşe çok yakındır. Gerçekten İslâm ekonomisinin ilkeleri, maddi ve manevi değerler arasında mutlu bir bileşim sağlamaktadır.


İleriye dönük alışverişler :

İslâm, spekülatif faaliyetlere izin vermediği gibi, geleceğe ait alışverişi de uygun bulmaz. Çünkü böyle bir sistemi, topluma olduğu kadar, ticari çevrenin kendisine de zararlı olarak görür. Geleceğe ait alış verişler kapitalistülkelerde bir çok sorunlara yol açmaktadır.
Bunun için, İslâm, böylesine bir alış verişten kaçınmaları için müslümanları uyarmıştır. Bu konudaki Peygamber sözünü (SAV) ibni Ömer'den dinleyelim : «Satın alanın malı oluncaya kadar, tahıl satın alan biri, onu başkasına satmayacaktır.» Öte yandan, Hâkim İbni Hazm da bir başka Hadis nakleder: « Yanında olmayan birşey için pazarlık etme.»


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).