TAKAS

Takas, bir zamanlar ticarette çok yaygındı. Paranın ekonomiye girişinden sonra, her ne kadar; takas alışverişteki yeri azalmış ise de, bugün bile takasın alışverişte ne denli önemli bir yer tuttuğu çok zor kestirilebilir. İslâm, Kur'an ve Sünnette belirtilen koşullar içerisinde yapılan takas işlemini uygun bulmaktadır.
Gerçekte İslâm, bozuk ve değersiz malların iyi olanlarla değiştirilemiyeceğine dikkatleri çekmekte ve bu konuda, alışveriş yapanları uyarmaktadır. Satılacak malda bir özür varsa, bunun alıcıya bildirilmesi zorunludur. Hâkim İbni Hazm'in bildirdiğine göre bu konuda Peygamber (SAV) şöyle demiştir: "Alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadığı sürece, antlaşmadan vazgeçebilirler. Her iki taraf da doğru söyler ve herşeyi açıkça belirtilse kutsal bir iş yapmış olacaklardır. Yalan söyler ve gerçeği gizlerlerse, bu, Allah'ın onlar üzerindeki yardımını silecektir.»
(Buhari: 34; 19)

Ayrıca, alıcıya, malı sınamak fırsatı vermeyen, islâmdan önce yürürlükte olan alışveriş sistemi yasaklanmıştır. (Buhari: 34, 62) Mallar pazara götürülmeli ve toptan satışlar için teklifler verilmeden önce, pazarın durumu hakkında satıcının bilgisi olmalıdır. Pazarın durumu ve fiyatlar hakkındaki bilgisizliğin kötüye kullanımına imkân vermemek için bu şarttır. Peygamber (SAV) bütün bu hususları açıkça ortaya koymuştur.

Öte yandan, her türlü put alış verişi, içki, domuz eti veya kendi kendine ölen hayvan eti gibi haram edilen maddelerin alınıp satılması yasaklanmıştır. (Buharî : 34-112). İslâm, putçuluğu ve putu yoketmek için gelmiştir. Putüzerinde herhangi bir alış verişe izin vermez.

Yasaklanan yiyecek maddelerine gelince...
Müslümanın bunlarla bir ilgisi yoktur. Başka biri için bu işle uğraşmasına da izin verilmez. Fakat açık bir buyruk olduğu için, kendi kendine ölen hayvanın derisinin, yararlanılabilir durumda ise, alışverişi yasaklanmamıştır. Belki hayvanın kemikleri ve yağından da yararlanılmasına izin verilebilir.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).