Yönetmek Sanatı

İDARECİLİK bir makamdır. Aile reisinden ülkenin en üst makamındaki zata kadar bu mevkilerde bulunanlar hep birer idareci konumundadırlar.

İdarecilik, bilgi ve beceri isteyen bir makamdır. Makam sahibi olmuş da idarecilik vasfı elde edememiş olanlar zulmün güllesi olurlar.

İyi bir idareci hangi vasıflara sahip olmalıdır. Arzediyorum: İyi bir idarecinin:

*İyi bir ölçüsü olmalıdır.
*Geniş bilgi ve kabiliyeti olmalıdır.
*Fasih bir lisan kabiliyeti olmalıdır.
*Olgun olmalıdır.
*Enerjik olmalıdır.
*Tutarlı olmalıdır.
*Organizasyon kabiliyeti olmalıdır.
*Anlayışlı olmalıdır.
*Sosyal kabiliyeti olmalıdır.
*İdari kabiliyeti olmalıdır.
*Hayal dünyası geniş olmalıdır.
*İnsanları iyi değerlendirmelidir.
*Öğretici olmalıdır.
*Verdiği kararda dirençli olmalıdır.
*Teşvik edici olmalıdır.
*Yorumlayıcı olmalıdır.
*Karizmatik olmalıdır.
*İlişkileri sağlam olmalıdır.
*Tereddütlü olmamalıdır.
*İletişimi sağlam olmalıdır.

Bu vasıflara sahip olmayan makam sahipleri, idaresi altında bulunanlara zulmeder. Dolandırır. Dolandıranlara göz yumar.

Bulunduğu makamın ebedi sahibi olduğunu zanneder. O makama ebedi meziyetleriyle, çalışkanlığıyla çıktığını zanneder. Liyakatlileri ezer. Yalakaları etrafına toplar. Şakşakları gerçek zanneder.

Böyle bir noktaya gelen idareci bu durumda hapı yutar. O makamdan düşünce "Eyvah!" der ama, iş işten geçmiş olur.

Böyle bir duruma düşen makam sahiplerini "Destan" başlığı altındaki şiiriyle Türkiye'nin zabıta şairi İsmail Altınışık bakın nasıl anlatıyor.

Şairin nasihatvari dörtlüklerini hep birlikte okuyalım:

Kim haklıysa, benden güçlü dersin
Hak yemekte de, mahir ve lidersin.
Mazlumların ahıyla, nere kadar gidersin?
Sana da hesap sorulur, elbette bunu bilesin.
* * *
Hiç yüzün kızarmadan, nasıl gezersin bilmem.
Belediye başkanı olsan da sana eman dilemem.
Bu saltanatın bitecek burnun da sürtülecek.
Akıttığın gözyaşlarını, artık ben de silemem.
* * *
Serseri mayın gibi zamansız patlıyorsun.
Nefret ve kin'leri, hep ikiye katlıyorsun.
İstenmeyen insan kim? Anlamak güç olmaz.
Biliyorsun da! Ben söyleyince çatlıyorsun.
* * *
Ne dâva erisin, ne de gerçek görensin.
İkiyüzlüler dünyasında, eşsiz bir erensin.
İstersen kına yak da, istersen çengi oyna.
Hakikata yüz çevirip, zâlime güç versin.
* * *
Gurur ve kibirle, yolda yalpa yaparken.
Mazlumların gözyaşı, feryadıyla akarken.
Vicdanın sızlamaz mı, söyle bana ne olur?
Öyle güçlüsün ki, dost’a kazık atarken.
* * *
Bizi dost görmüyorsun, küçük dünyada.
Senden mahşerde hesap sorulur bir yanda.
Şu fani dünyada, maddi gücüne güvenme!
Seçim zamanı gelince, ne olacak vicdanda.
* * *
Makam odana girerken, iki mısra söz vardır.
Sâdık olan Müslüman'a, dünya malı az kârdır.
Niye inatçısın anlamadım, kim yapar bunu bilmem.
Mücahid'in fıtratında, Hakk'a hizmet bir yar'dır.

Yazan: Mevlüt Özcan


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).