Mahalli İdareler Meslek Elemanı

TANIM

Mahalli idareler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

Mahalli idareler meslek elemanı çalıştığı kurumda; - Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, vatandaşların dilekçelerini inceler, - Bu dileklerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdikleri kararları uygular, - Bunun için gerekli yazıları yazar, yazıları üst yöneticiye imzalatır ya da kendisi imzalar, - Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali veya teknik konulardaki kararları yerine getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, - Daktilo, - Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mahalli idareler meslek elemanı olmak isteyenlerin; - Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip, - Yönergeleri algılayıp uygulayabilen, - Dikkatli, - Birbirine benzer işleri yapmaktan sıkılmayan, - İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyan, - Güler yüzlü kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mahalli idareler meslek elemanı genellikle büroda çalışır. Kişi çalışırken amirleriyle, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer kişilerle iletişim halinde bulunabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mahalli idareler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar.

Mahalli idarelerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okulların “Mahalli İdareler” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin “Mahalli İdareler” bölümünden mezun olanlar “Mahalli İdareler” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır.

Mahalli idareler yüksekokulunda öğretimin; Birinci yılında; Temel Hukuk, Makro İktisat, Muhasebe, İşletme Bilimine Giriş, Mahalli İdareler, Davranış Bilimleri, Anayasa Hukuku, Kamu Yönetimi, Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Bilgisayar Kullanımı

İkinci yılında ; İdare Hukuku, Kamu Personel Yönetimi, Mahalli İdareler Maliyesi, Büro Makineleri, Halkla İlişkiler, Türk Vergi Sistemi, İmar Mevzuatı, Büro Uygulamaları, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Mesleki Çalışma ve Seminer gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca, 1. ve 2.sınıflarda, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri ile seçmeli olarak Beden Eğitimi, Müzik,Resim derslerinden birisi alınmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Mahalli İdareler” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

- Kamu Yönetimi, - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte ilerleme kişinin mesleki başarısına ve deneyimine göre olmaktadır. Çalışılan kuruluşlardaki çeşitli birimlerde şeflik, müdürlük gibi pozisyonlara gelinebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun kredisinden yararlanabilirler. - Mezuniyet sonrasında kamu kuruluşlarında göreve başlanması halinde, Devlet Personel Yasasına göre maaş alırlar. - Yüksekokul mezunu olan bir kişi, bir kamu kurumunda göreve başlaması halinde 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Mahalli idareler ve meslek elemanı

Denildiği gibi ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir ve bunun için çalışmalar da başlamıştır.. Bu hizmetle devletin hantallaşmış yapısı kalkacaktır.. Mikro kırtasiyecilik ancak yerel yönetimle sağlanabilir.. Fakat bir konu da muzdaribim ki o da ihtiyaç duyulan halka daha iyi hizmet sunumak için yetişmiş, bilgili elemanlara bugün bu sektörde iş imkanı sağlanamamasıdır.. Ve ne yazıktır ki ben o ihtiyaç duyula(maya)n halka iyi hizmet için yetişmiş elemanlardan biriyim.. Sonumuzun hayır olması Dua'sıyla..


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).