Vergi Denetmeni

TANIM

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın denetim elemanıdır.

GÖREVLER

Vergi Denetmenlerinin görev ve yetkileri şu ana başlıklar altında toplanmaktadır. - Mali yasalarla verilen inceleme, denetim ve teftiş görevleri, - Soruşturma görevleri, - Diğer idari görevler.

1. Mali Kanunlara Göre Yaptıkları Görevler

- Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince vergi incelemesi yapmak, - Diğer vergi kanunlarında öngörülen vergi incelemesi ve değerlemeleri yapmak, - Dernek, sendika ve benzeri kuruşların mali yönde denetimlerini yapmak, - Vergi dairelerinin işlemlerini incelemek ve teftiş etmek, - Stok tespit çalışmaları yapmak, - Fiili envanter çalışmaları ve değerlendirilmesi yapmak, - Yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin koordinasyonunu gerçekleştirmek.

2. Soruşturma (Tahkikat) Görevler: Memurların görevlerinden doğan veya bu görevlerin yapılması sırasında meydana gelen suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 3228 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu hükümlerine göre soruşturma yapmak.

3. Diğer İdari Görevler: - Vergi Kanunlarının uygulanmasında vergi memurlarının eğitimini sağlamak, - Vergi Dairesi Müdürü, Gelir Müdürü, Takdir Komisyonu Başkanlarına bunların yokluğunda vekalet etmek, - Vergi Mükellefleri nezdinde özellikle beyanname verme dönemlerinde danışma hizmeti vermek, - Maliye Bakanlığı, Valilik, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlıkça istenen veya Bakanlar Kurulu Kararları, tüzük ve yönetmeliklere göre Vergi Denetmenlerince uygun görülen diğer her türlü inceleme, araştırma ve denetleme görevlerini yerine getirmek.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Vergi denetmeninin yaygın olarak kullandığı materyaller: - Vergi Kanunları, - Genel Tebliğler, - Vergi mevzuatı ile ilgili yayımlanmış olan tebliğler, - Yönetmelikler, - Genelgeler, - Tüzükler, - İç Genelgeler, - İçtihat haline gelmiş yargı kararları, - Çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleridir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Vergi denetmeni olmak isteyenlerin; - Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme - yeteneğine sahip, - Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen, - Tertipli, dikkatli ve sabırlı, - Dürüst ve sorumluluk sahibi, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Vergi Denetmenleri, Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı Denetim Grup Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığında görev yaparlar. Zaman zaman Vergi dairesi müdürlüklerinde görevlendirilirler.

Vergi Denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda vergi denetmeni alınmıştır. Kendini yetiştiren vergi denetmeni isteği doğrultusunda özel sektörde de çalışma alanı bulabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğe vergi denetmen yardımcısı olarak başlanmakta olup, vergi denetmen yardımcısı olabilmenin şartları: - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48’nci maddesindeki nitelikleri taşımak, - Eğitim süresi en az 4 yıl olan, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, İktisadi ve idari bilimler fakülte ve yüksekokulları veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul olunan benzeri fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak, - 30 yaşını doldurmamış olmak, - Erkeklerin askerlik görevini yapmış, muaf tutulmuş veya erteletmiş olmaları, - Sağlık yönünden yurdun tüm yöre ve iklim şartlarında görev almasına engel bir hallerinin bulunmaması, - ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nı, ve Maliye Bakanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Vergi Denetmen Yardımcılığı yazılı sınav konuları: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Hukuk Grubu - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı) - Medeni Hukuk(Genel Hükümler) - Borçlar Hukuku - Ticaret Hukuku(Genel Hükümler- Şirketler, Kıymetli Evrak) - Ceza Hukuku(Genel Hükümler) İktisat Grubu - Makro İktisat - Mikro İktisat - Uluslar arası İktisat - İşletme İktisad - Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar Maliye Grubu - Maliye Politikası - Kamu Maliyesi - Türk Vergi Sisteminin Genel Esaslar V- Muhasebe Grubu - Genel Muhasebe - Maliyet Muhasebesi - Şirketler Muhasebesi

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

1- Yapılan sınavlar sonucunda Vergi Denetmen Yardımcılığına atananlar 10-11 ay süren eğitimde başarılı olarak zorundadırlar. Bu eğitimin 8 ayı teorik 2-3 ayı ise uygulamalı bölümlerden oluşmaktadır.

2- Temel mesleki eğitimde başarılı olan Vergi Denetmen Yardımcıları bir yıl süre ile kıdemli bir Vergi Denetmeninin refakatinde inceleme, teftiş ve soruşturma çalışmalarında bulunmaktadırlar.

3- Bu çalışmalar sonucunda verilen notlar olumlu ise iki yılın sonunda Vergi Denetmen Yardımcısına müstakil olarak denetim yetkisi verilmekte, Denetmen Yardımcısı bu dönemde kendi mühür ve imzası ile tek başına verilen görevleri yapmaktadır.

4- Çalışmaları olumlu bulunanlar meslekte üçüncü yıllarının sonunda Bakanlıkça yapılacak meslekte yeterlik sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olan Vergi Denetmen Yardımcıları, Vergi Denetmeni olarak atanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Belirlenen şartları ve özellikleri taşıyan vergi denetmenleri, Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Grup Müdürü, Müdür ve Vergi Dairesi Müdürü gibi idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı’nın en büyük memurudur.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek ön eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaş almaktadır. Yeni göreve başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi yükseldikçe ücretler de artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları, - Meslek elemanları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).