Myers-Briggs Tip Göstergesinde 16 Karakter

Hiçbir özel teknik kullanmadan da bir insanı tanımak, detaylara dikkat eden ve objektif şekilde analiz eden bir kişi için tabii ki mümkündür. Sonuçta insan kategorizasyon sistemlerinin ortaya çıkışları çok yakın bir zamana dayanıyor ve bunun aksine, kişiler arası iletişim binlerce yıldır devam ediyor. Fakat hepimizin deneyimlemiş olduğu üzere, ortada net bir sistem olmadan insanları anlamaya çalışmak, hem çok yorucu hem de çok kolay yanlış anlamalara yok açabilecek bir yöntem.

NLP ile yaptığımız, temelde, insanları tanımak için gereken bu süreyi kısaltmak. Şu ana kadar karşılaştığım sistemler içinde de NLP'nin kısa vadede en hızlı sonuçlar veren sistemlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öte yandan, daha önce anlatmış olduğum üzere, NLP'nin hâlâ yetersiz olduğu alanlar var ve öteki sistemlerden gelecek bir parça desteğe ihtiyaç duyuyor.

NLP'nin yetersiz kaldığını düşündüğüm bir alan, orta vadeli zaman dilimi. Düşünün ki bir insanla tanıştınız, NLP yönünden kategorize ettiniz; temel davranış biçiminin yanısıra, ilgilenebileceği konuları anlamak için temel ilgi filtresini belirlediniz. Belki bu bir çalışandı ve işe aldınız. Fakat örneğin, baskı altında nasıl davranacağını bilebiliyor musunuz? Peki sizce, öteki çalışanlarınızdan hangileriyle daha iyi uyumlanır? NLP'nin bunlara verebileceği birtakım cevaplar var. Fakat kişisel olarak, NLP ile ilk adımı atlar atlamaz, ilişkiniz orta vadeli döneme geçtiğinde, Myers-Briggs Type Indicator (Myers-Briggs Tip Göstergesi) adı da verilen, Jung'un teorileri üzerine dayandırılmış alternatif bir kategorizasyon sisteminden destek almaya başlamanın başarıyı artırdığını düşünüyorum. Aslına bakarsanız, bazı NLP eğitmenleri, ders programlarının içine Myers-Briggs sistemini katmaya başladılar bile.

Bir kişiyi Myers-Briggs'e göre kategorize etmek için dört alanda karar vermemiz gerekiyor. Dışsal (Extravert) mı yoksa içsel (Intravert) mi? Sezgisel (Intiutive) mi yoksa duyusal (Sensing) mı? Düşünsel (Thinking) mi yoksa duygusal (Feeling) mi? Yargılayıcı (Judging) mı yoksa algılayıcı (Perceiving) mı? Verdiğiniz kararlara göre, İngilizce baş harfleri birleştirerek analiz etmekte olduğunuz kişinin karakter tipini bulabilirsiniz; örneğin, ISTP veya ENTP gibi…

Dışsal-İçsel Kişiler: Dışsal insanları içsellerden ayıran temel özellik, dışsalların bir karar verirken dış dünyaya daha bağlı olması, öteki insanların düşüncelerini daha çok önemsemesi ve genellikle önce konuşup sonra düşünmesi (Bir içsel nadiren "o an ağzımdan öyle çıktı, düşünmeden söylemişim" demek zorunda kalır.) Benzer şekilde, güçlü duygular altında dışsallar daha da konuşkan bir hal alırlar. Mesela önemli bir karar vermesi gerektiğinde, dışsallar bunu az çok herkes ile konuşurlar. Öte yandan, içseller kararlarını sessiz bir köşede, yalnız başlarına vermeyi tercih ederler. İç referanslılar ve dış referanslılar adı altında buna benzer bir ayrıma NLP'nin içinde de sahibiz.

Sezgisel-Duyusal Kişiler: Sezgisel insanlar kuramsal konulardan hoşlanırlar. Ağırlıkta felsefe, kuramsal fizik, tasarım, strateji gibi soyut düşünce gerektiren işlerden hoşlanan insanların çoğu sezgisellerdir. Aynı zamanda, konulara global bakmayı severler (Burada global-eşit ağırlıklı-spesifik bağlamında NLP ile bir benzerlik görüyorsunuz). Duyusal insanlar ise daha somut konulardan hoşlanırlar. Örneğin, mühendislik, el ile çalışılan işler, estetik cerrahi, tamir ve teknisyenlik gibi alanlarda başarılı olmaları muhtemeldir. Ayrıca duyusallar şu ana, sezgiseller geleceğe odaklıdırlar.

Düşünsel-Duygusal Kişiler: Düşünsel ve duygusal, karar verirken hangisini daha çok kullandığımızı gösterir. Burada önemli olan nokta, düşünsellerin konuya daha çok objektif, duygusalların ise sübjektif yaklaşmalarıdır.
Mesela bir iş yapılacaksa, düşünseller tamamen işin yapılmasına odaklanıp işi yapacak olanların ihtiyaçlarını gözardı edebilirler. Benzer şekilde, duygusallar hiç kimseyi kırmadan herkesi memnun etmeye çalışırken, işler yürümeyebilir.

Yargılayıcı-Algılayıcı Kişiler:Yargılayıcılar daha planlamacı, zamana odaklı ve zaman sıkıntısı altında kolayca strese girebilir karakterlerdir. Yaşamlarında belirsizlik onları çok sıkar. Bir anda bir işi yapmayı tercih ederler. Algılayıcılar için ise her şey bu kadar kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Zamanı özgürce kullanmayı, her şeyi o an düşünüp iş üstünde plansız hareket etmeyi severler. Zaman darlığı onları pek strese sokmaz; öte yandan onların bu rahatlığı, çevrelerindeki yargılayıcıları strese sokabilir.

Yargılayıcılar-algılayıcılar, NLP'deki düzenciler-bağımsızcılar metaharitasına benzetilebilir.

Myers-Briggs tiplerini tanıdığımıza göre asıl önemli noktaya gelelim. Ayrı ayrı bu metaharitaların neredeyse hepsinin NLP'de olduğunu görebiliyoruz. Fakat Myers-Briggs ile uğraşan psikologlar, aynı zamanda oluşan dört harfli kombinasyonların nasıl davrandığını da belirtmişler. Tabii bu kombinasyonların her birinin değişik şartlar altında nasıl davrandığı, neleri önemsediği, yaklaşık olarak nelerle ilgilendiği, seçtikleri kariyerler, başka kombinasyonlarla uyumları ve benzeri sorular, bu konu üzerine yazılmış kitaplarda uzun uzun cevaplanmaktadır.

İsmail Aybars Tunçdoğan


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).