Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

MBTI: 16 Kişilik Tipi Özet Bilg

“Sen kendini bilmedikçe, tüm bilgiler faydasızdır. Sen kendini bilmedikçe, tüm bilgiler yalnızca sözde bilgidir. Biliyor gibi görünürsün; ama gerçekte bilmezsin; bu bir aldatmacadır.” -Osho

Kendini bilmek, kendini tanımak, kendinin farkında olmak…Bunlardan yoksun olan bir kişinin hayatta başarıya ulaşması çok zordur. Kendini bilmek, doğum yerini, tarihini ve hobilerini bilmek kadar sınırlı bir kavram değildir. Duygularınızı, düşüncelerinizi, bilinç altınızda sizi nelerin korkuttuğunu, nelerin motive ettiğini, verdiğiniz tepkileri neden verdiğinizi veya neden tepki vermekten korktuğunuzu anlamakla ulaşılabileceğiniz ve hayatınızı değiştirecek olan öz farkındalık, psikoloji alanının en büyük odak noktasıdır. Öz farkındalığın arkasından da kişinin kendisi ve başkalarını farklı kılanları fark etmesi gelir, ki bu da kişilik psikolojisinin ilgilendiği alandır.

Farklı kişiliklerden bahsedildiğinde dünya çapında en ünlü kişilik tipi belirleyicisi MBTI (Myers Briggs Type Indicator)’den söz etmemek mümkün değildir. Temellerini analitik psikolojinin kurucusu ünlü İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung’un attığı, Katherine Cook Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers’ın geliştirdiği MBTI kişilik tipi sistemi, insanları her biri dört harften oluşan on altı kişilik tipine ayırır. Her bir kişlik tipinin iş yerinde, evlerinde, ilişkilerinde nasıl davrandığı üzerine o zamandan beri pek çok araştırma yapılmış ve çeşitli şirketler bu teoriyi çalışanlarının seçimi ve yönlendirilmesinde kullanmıştır.

Dışarıdan bakıldığında teori oldukça basittir, dört tane ayrımdan oluşur. İlki Carl Jung tarafından ortaya atılan iki temel kişilik özelliği arasındaki ayrımdır, “içe dönük (introvert)” ve “dışa dönük (extravert)”. Bu özellik enerjimizi nereden aldığımızı gösterir. İçe dönük kişiler enerjilerini kendi iç dünyalarından alırken, dışa dönükler ise enerjilerini dış dünyadan alırlar. Bu ayrımı yaparken en önemli nokta, oranlardan söz edildiğini hatırlamaktır. Bir insanın içe dönük olması yüzde yüz içe dönük olduğunu değil, dışa dönüğe kıyasla daha içe dönük olduğunu gösterir. Carl Jung’un kendisinin de söylediği gibi, “Saf içe dönük veya saf dışa dönük diye bir şey yoktur. Böyle bir insan akıl hastanesinde olurdu.”

İkinci ayrım “sezgi (intuition)” ve “duyu (sensing)” arasındadır ve kişinin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgilidir. “Sezgi” tercihi, geleceğe ve geleceğin getirdiği olasılıklara odaklanan, soyut düşünen, yaratıcı, hayal gücü yüksek ve teorilerden hoşlanan bir kişiye işaret eder. “Duyu” tercihi ise içinde bulunduğu ana ve geçmişin getirdiği deneyimlere odaklanan, somut düşünen, gerçekçi, pratik, detaycı ve somut gerçeklerden hoşlanan bir kişiye işaret eder.

Üçüncü ayrım “duygu (feeling)” ve “düşünce (thinking)” arasındadır ve kişinin nelere dayanarak karar verdiğiyle ilgilidir. Duygularına göre karar veren bireyler daha öznel bir yaklaşımla, prensiplerine ve değerlerine göre karar verirler, kalpleriyle yönlendirilirler. Düşüncelerine göre karar veren bireyler daha objektif bir yaklaşımla gerçeklere ve mantığa göre karar verirler, beyinleriyle yönlendirilirler.

Dördüncü ayrım ise “yargılayıcı (judging)” ve “algılayıcı (perceiving)” arasındadır. “Yargılayıcı” bireyler hayatlarında düzeni ve organize olmayı önemserler. Sadece okul ve iş ortamlarındaki davranışlarında değil, bütün hayatlarını yaşayış biçimlerinde bir planlılık görülür. “Algılayıcı” bireyler planlar konusunda daha esnektirler. Seçeneklerini açık tutmayı ve rastgele davranmayı severler. Doğaçlamayı tercih ederler ve rutinden hoşlanmazlar.

Böylece İngilizce baş harflerinden türemiş on altı tane kişilik tipi ortaya çıkar:

ISTJ, ESTJ, INTJ, ENTJ, ISFJ, ESFJ, INFJ, ENFJ, ENFP, INFP, ESFP, ISFP, ISTP, ESTP, INTP ve ENTP.

Her kişilik tipinin özellikleri internette sayısız kaynakta farklı şekillerde anlatılmıştır.

Çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse:

ISTJ: Gerçekçi, pratik, geleneklere ve kurallara sadık, sorumluluk sahibi kişiler.

ESTJ: Liderlik yeteneği gelişmiş, gerçekçi, gelenek ve düzeni savunan yönetici kişiler.

INTJ: Düşünsel, kararlı, azimli, odaklanmış, zeki ve dışarıdan soğuk görülebilen kişiler.

ENTJ: Mantıklı, önsezili, hırslı, meydan okuyucu, doğuştan lider ruhlu kişiler.

ISFJ: Gerçekçi ve kurallara uyan, insanları seven, özverili, yardımsever ve kibar kişiler.

ESFJ: Sosyal, yardımsever, gerçekçi, cana yakın, insan odaklı kişiler.

INFJ: İdealist, fedakar, öngörülü, odaklanmış, duyarlı, derin kişiler.

ENFJ: Lider ruhlu, insan odaklı, yardımsever, fedakar, duyarlı kişiler.

INFP: İdealist, duygusal, saf, derin, sanatsal, soyut düşünen, yaratıcı kişiler.

ENFP: Duygusal, hayal gücü yüksek, soyut düşünen, samimi, eğlenceli kişiler.

ISFP: Duygusal, sanatsal, gerçekçi, keşfedici, maceracı, yaratıcı kişiler.

ESFP: Eğlenceli, sosyal, arkadaş canlısı, samimi, anı yaşamayı seven kişiler.

ISTP: Keşfedici, mantıklı, gerçekçi, pratik, becerikli kişiler.

ESTP: Anı yaşayan ve etrafındakilerin farkında olan, girişimci, gerçekçi, maceracı kişiler.

INTP: Mantıklı, yaratıcı, soyut düşünen, açık fikirli, derin düşünen kişiler.

ENTP: Yaratıcı, mantıklı, girişken, soyut düşünen, her konuda sonsuz sayıda orijinal fikri olan kişiler.

Sadece dört harf bir kişilik tipinin bütün özelliklerini kapsayabilir mi? Planlılık sonradan değiştirilebilecek bir özellik değil midir?

İlk bakışta MBTI sisteminin bunları kapsamadığı ve yetersiz olduğu düşünülebilir. Fakat aslında MBTI dört harften çok daha derine gider. Bunu da kognitif fonksiyonlar sayesinde yapar…

Kaynaklar:

“Preferences.” MyPersonality.info., 2017. Web. 20 Feb. 2017.

“Personality Assessment Tools.” HKUST Business School – Undergraduate Programs. N.p., n.d.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com