Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)

ENFJ'ler sevgi ve şefkat dolu kişilerdir; başkalarının da yalnız beğenilecek özelliklerine odaklanırlar. Kişilikleri coşkulu, sevimli, ateşlidir; değişik türden çok insanla iyi geçinirler. Doğalarında liderlik vardır, iletişim kurmada, baş­kalarını ikna edip harekete geçirmede başarılıdırlar.

ENFJ ve İş

• İhtirası büyüktür, ideallerine erişmek ve başarıları somutlaştırmak için

çok çalışır.

• Düşünceli, düzenli, hedefe dönük ve kararlıdır; başkalarının da öyle ol­masını bekler.

• Düşüncelerini iyi ifade eder; sözcükleri takılmadan, rahat kullanır.

• Bir topluluğun neye ihtiyacı olduğunu iyi kestirir; gereken eylemi baş­latmakta başarılıdır.

• Değişik görüşleri saygıyla karşılayıp takım ruhu yaratmayı da bilir.

• Hareketli, heyecan verici bir ortamda çok şey yaparak yaratıcı ve enerjik insanlarla çalışmayı sever.

• Etkilenecek insanların değerleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olan üretim yöntemlerine ve işlemlere o da uyar.

• Başarısızlığa uğrarsa, bunu yeni bir atılıma çağrı gibi kabullenebilir.

• İdeallerini yansıtan, başkalarına da heyecan ve uyum sağlamasına olanak veren uğraşları tercih eder.

• Çabuk davranır. Çoğu zaman acelesi vardır, işler ağır giderse sıkılıp si­nirlenebilir.Tipik UğraşlarENFJ'lere uygun çok meslek vardır. Bugüne kadar onların deneyip hoşnut kaldıkları uğraşların bir listesi:Aktör

Yönetici

Reklamcı

Şirket ya da takım antrenörü

Diyetisyen, beslenme uzmanı

Fizyoterapi uzmanı

Psikolog ya da Terapist

Halkla ilişkiler görevlisi

Satış temsilcisi

Sosyal hizmet uzmanı

Konuşma bozukluğu uzmanı öğretmen ya da profesör

Meslek danışmanı

Yazar ya da editör


ENFJ ve İnsan İlişkileri

· Herkese dostça yaklaşır, sıcakkanlıdır, insanları sevindirmekten gerçek bir zevk alır.

· Başkaları arasında uyumlu, olumlu, işbirliğine açık ilişkiler gelişmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapar.

· Sadık ve vefalı bir dosttur.

· Eşini gözünde çok büyütebilir, aralarındaki uyumsuzlukları gözünden

kaçırabilir.

· Beğendiği kişilerin en iyi özelliklerini örnek almaya çalışır.

· Övgü alarak, saygı görerek, onaylanarak kendi değerine güvenini pe­kiştirmek ister.

· Olumsuz şey söylemekten de, duymaktan da hoşlanmaz; ama gerektiği zaman çatışmaktan da kaçınmaz.

· İçtenliği kuşkuyla karşılanırsa üzülebilir.

· Şu yapılmalı, bu yapılmamalı diye pek çok kuralı vardır.

· Ruhunun derinliklerinde kendi duygularının ne olduğunu sezmekte bile güçlük çekebilir.

· Çoğu zaman başkalarının duygularından ken­dini sorumlu tutar. Bu konuda ölçüyü kaçırabilir; o insanlardan kopmakta ya da sınır çizmekte zorlanır.

· Kendi hesabına başarılı olma ihtiyacı ile baş­kalarını sevindirme ve destekleme isteği ara­sında bir çatışma yaşar iç dünyasında.

Çalışma dışında
ENFJ'lerin merak sardıkları şeylerin yelpazesi geniştir; canlı yaşam severler, Gruplarla kaynaşmaktan hoşlanır, uzun zaman yalnız kalırlarsa sıkılırlar. Boş vakitlerini nasıl geçirecekleri hep önceden planlanıp düzenlenmiş olur. Sorumluluk da eğlenceden önce gelir onlar için. Okumak, düşünce ağırlıklı tartışmalar, kültürel olayların düzenlenmesi, camia hizmetleri ve hayır işleri en severek vakit ayırdıkları uğraşlardır.ENFJ'lere ÖnerilerHer şeyi birden yapmaya çalışmaktan vazgeçin.


Bugünkü başarı düzeyinizin ve şimdiye dek sonuçlandırmış olduğunuz işlerin değerini bilin; aferin deyin kendinize. Öylece gerginliğinizi azaltmaya çalışın.

Gevşeyip rahatlamayı öğ­renin,

Ne yapmanın, hangi pro­jenin size en büyük doyu­mu sağladığını fark edin; onlara odaklanın.

İnsanları gözünüzde büyüt­mekten ve onlara vefayı abartmaktan sakının.

Başkalarının onayına daha az muhtaç olmaya çalışın. Onların değerlendirmelerine değil, sizin için neyin önemli olduğuna bakın.

Çatışmalardan kaçmayın. Uyuma çok ihtiyaç duyabilirsiniz, ama ge­reğinde güçlükleri göğüsleyebilmeniz gerekir.

Başkalarının ihtiyaç ve İsteklerini karşılamaya hazır olmayı da abartmayın. Herkesin her der­dine koşamazsınız.

Sizin başkalarına sağladığınız desteği gereğinde onların da size sağlaması gerekir. Bunu is­temeyi öğrenin,

İnsanlara tatlı sözler söyleme ve onları poh­pohlama eğiliminiz var. Ölçüsü kaçar ya da yanlış anlaşılırsa kulağa sahte gelebilir bu, Hatta dinleyene sıkıntı verebilir.

Öğüt vermenin yanısıra öğüt almaya da alışın.

Apar topar karar vermekten kaçının. Ha­rekete geçmeden önce birden fazla se­çenek üstünde durun.

Gerçek duygularınız var; bir de öylesi daha uygun olur diye çevreye gösterdiğiniz duy­gular var, Aralarındaki farkın bilincinde olun.

Şefkat, coşku, sıcaklık, duyarlılık, iyimserlik, empati, liderlik ve anlayış yeteneği gibi güçlü yanlarınızın değerini bilin.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com