INFJ - İSHY Kişilik

İçedönük, Sezgisel, Hisseden ve Yargılayıcı Belirgin Özellikler: Çekingen, yaratıcı, insanları önemseyen, düzenli İSHY'ler, çok derin duyguları olan insanlardır. Çevresindeki herkese karşı ilgi ve şefkar gösterirler. Diğer insanların kişisel gelişimine katkıda bulunma arzuları güçlüdür ve insanlar için esin kaynağı olabilirler. Ne var ki birçok kişi, İSHY'nin en iyi niteliklerinden yararlanamaz. Çünkü karşısındakini iyi tanıyıp güvenmedikçe kendini ona açmaz. İnsanlar, İSHY'nin iyi bir insan olduğunu hissederler; ama onu biraz soğuk bulurlar. Oysa İSHY'ler, hiç de soğuk değildirler ve yoğun duyguları vardır. Ancak en derin ve en karmaşık düşünce ve duyguları içlerinde kalıp asla diğer insanlarla paylaşılamayabilir. Anlayışlı bir DS (Dışadönük-Sezgşsel) tip, içgüdüsel olarak bu zengin iç yaşamı görebilir ve İSHY'nin bunu çevresindekilerin yararına kullanması için ona yararlı olabilir. İnsanlar, her zaman bir İSHY'nin işini zamanında bitireceğine, toplantılara tam vaktinde katılacağına ve sözünü tutacağına güvenebilirler. Projeleri ve işleri vakitlice yaparlar. Son dakika koşuşturmasından hoşlanmazlar. Sözlerini tutamamaktan nefret ederler ve bunu önlemek için ellerinden geleni yaparlar. Çalışkan ve inatçıdırlar. Bazen işleri bitirme gereksinimi, düşünme ve hayal kurma gereksinimiyle savaşa tutuşur. Birçok durumda İSHY, insanların başına gelecek şeyleri esrarengiz bir şekilde hisseder ve genellikle de haklı çıkar. İSHY'nin bu türden önsezileri, açıklanamaz; ama birçoğunun medyumluk yeteneği vardır. Bir İSHY'nin zihni, genellikle olasılıklarla kaynar. Eleştiriye ve çatışmaya aşırı duyarlı olduğu için bunlardan kaçınmak için çok çaba harcar. İSHY, diğer insanlardaki en iyi yönleri çıkartma yeteneğin, kullanabileceği bir işte çalışmalıdır. Öğretmenlik ya da bakım veren meslekler, genellikle onlara uyar. Öğrencileri kendi potansiyellerini ortaya koymaları için yüreklendirir ve desteklerler. İSHY'lerin kendileri de çoğunlukla başarılı öğrencilerdir ve akademik çalışmalarda başarılıdırlar. Sanat ve müzik de onları ilgilendirebilir. İSHY'yi büyüleyen şey, insanları anlamaktır veya psikolojiye yönebilirler. Birçok İSHY, yazar olur. Bu şekilde iç düşünce ve duygularının bazılarını insanlara aktarabilirler. İç düşüncelerini sözel olarak ifade edemeyebilirler. Ancak yazma konusunda şaşırtıcı bir akıcılık ve iletişim gücü gösterebilirler. Kuşkusuz tüm İSHY'ler, yaşamlarını yazarak kazanmaz -aslında bunu yapan çok olmakla birlikte- ama çoğu kendi zevki için ya da işi veya toplumsal yaşamının bir parçası olarak yazmayı sever. Bazıları da yayıncılık dünyasına girer. İSHY'ler, her sorunu gereğinden çok düşünmemeye çalışmalı, gerçekleri öğrendiklerine emin olmalı, durumlara mantıksal bakış açısından bakabilmeli ve karar vermeden önce yeni bilgileri edindiklerine emin olmalıdırlar. İnsanların yalnızca %1'i İSHY'dir ve erkekler, kadınlardan oldukça az sayıdadır. Bir İSHY, kendi türünden fazla sayıda kişiye rastlayamayabilir. Ancak tümü de belirli ilgileri paylaştıkları için bazılarıyla karşılaşacaktır. İnsanlar, Bir İSHY Hakkında Ne Düşünür? Onu tanımak, çok zor! Yavaş karar veriyor ve kararını değiştirmemekte inat ediyor! Kısıtlı bir yaşamı var ve nadiren grup etkinliklerine katılıyor. Onun iyi ve anlayışlı davrandığı durumlar gördüm. Ama soğuk ve çekingen gözüktüğü için bunu asla kolay kolay tahmin edemezsin! Öyle ciddî biri ki, yaşamdaki bir sürü eğlenceyi kaçırıyor. Kişiliğinizi Zenginleştirmek İçin DDuDşA profilini okuyun ve bu kişiliği kendinize +GÖLGE KİŞİLİK yapın. Pratik dünyaya ilişkin bilgilerinizi artırmaya çalışın. Çevrenizde olup biten şeyleri farke tmeye çalışın. Mantıklı yanınızı işinizde ve hobilerinizde kullanarak geliştirmeye çalışın. Değişen koşullara ve diğer insanların isteklerine uyum sağlama konusunda istekli olun. Daha dışa dönük olmaya çalışın. İnsanlar, sizi tanımaktan hoşlanacaklardır.[1] Kişilik tipinizi öğrenmek için tıklayın >> Kaynaklar [1] Patricia Hedges, "Kişiliğinizi Tanımanın Yolları", Rota Yayınları, İstanbul 1997, s.43-46, 201.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).