Hırsızlık

Hırsızlık, Kur'an'ın büyük günahlar arasında gösterdiği ve ağır cezalarla önlemeye çalıştığı günahlardan biridir:
"Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan (başkalarına) bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (5/ Maide, 38)

İslam'da suç ve ceza müessesesi (sistemi), sağlam esaslara dayanan, insanlara uygun bulunan ne ise onu tam manasıyla ihata eden (kuşatan), insanların tabii temayüllerini (içgüdülerini) dikkate alan, suçları tamamen ortadan kaldıran veya mümkün olan en az miktara indiren, cezanın takdirinde ve cezayı suçun miktarına göre vermekte adil davranan bir müessesedir. (41)
Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinde, iki kişinin eli kesilmiş ve başka da hırsızlık hadisesi tespit edilememiştir. Hz. Ebu Bekir (r.a.) devrinde Esma binti Umeys'in gerdanlığını çalan bir Yemenli'nin eli kesilmiştir. Hz.Ömer (r.a.) döneminde de yalnız bir hırsızlık olayı tespit edilmiş ve bu yüzden İbn-i Semure'nin eli kesilmiştir.

Demek ki Rasülullah Efendimiz ile iki halife devrinde (22 yıl içinde) beş hırsızlık hadisesi görülmüş ve gerekli ceza verilmiştir.

Hz.Ömer kıtlık senesinde hırsızlık haddini uy-gulamamıştır; daha hafif cezalar tatbik etmiştir. (42)

İnsanda hırs, israf, lüks hayat, mal-mülk sahibi olmak gibi doymak bilmez duygular vardır. Bunları meşru yolla elde edemeyenler veya bu menfi duygularını dizginleyemeyenler, başkasının mal ve servetine göz diker, hırsızlık ve soygunculuğa yeltenirler.

İnsan emeği ve malının dokunulmazlığı vardır. Kimse, başkasının malını haksız yere çalamaz, gasp edemez.
İlk bakışta hırsızın elini kesmek, insafsızlık veya adaletsizlik gibi görülebilir. Oysa, mal ve emek uğruna verilen savaşlar hiç hesaba katılmamaktadır. Kim bilir mal sahibi ne kadar güçlüklerle, dişinden tırnağından artırarak o malı kazanmıştır. Sonra hırsız, belki de mal sahibinin hayatî ihtiyaç duyduğu bir malını, ilaç parasını çalmaktadır.

Hırsız, sadece başkasının malını aşırmakla kalmaz. Nice cinayet ve başka zararlara da sebep olabilir.
Hırsızlık duygusu, bazı tipleri, öylesine bir duruma sokar ki, "kleptomani" hastalığına müptela eder. Bunlar çalmadan rahat edemezler. Adeta hırsızlık, onların gıdası haline gelir. Yani hırsızlık bağımlısı olurlar.

İslam mal emniyetini mühim bir esas kabul etmiş, malını müdafaa ederken öldürülenin şehid olacağını bildirmiştir. (43)
Fakihler hırsızı şöyle tarif ederler: Başkasının mülkü olduğu kesinlikle bilinen nisab miktarı veya kıymeti nisab miktarını bulan, korunan bir malı gizlice alan akil ve baliğ kimsedir. Bu vasıflardan biri olmazsa haddi gerektiren şer'i hırsızlık tahakkuk etmemiştir. Nisabdan az olan malın alınması, çalanın çocuk olması, korunmayan bir malın alınması gibi. Cenab-ı Hakk malın korunmasını, hırsızlığı yasaklayıp, hırsıza ağır müeyyide getirmek suretiyle sağlamıştır.
Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Allah, bir yumurta çalıp da eli kesilen, bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lanet etsin." (44)
Hadiste geçen yumurta ve ip, başka değerli şeyler manasına gelse de, hırsızlığın böyle kıymetsiz şeyler çalınarak başlandığına ve büyüdüğüne işaret edilmektedir. Hırsızlık lanete mucib bir sosyal fitne ve felakettir.

"Sizden öncekileri helak eden şey şudur: İçlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptımı onu terk edip (ceza vermezlerdi). Aralarından kimsesiz zayıf birisi hırsızlık yapınca derhal ona hadd tatbik ederlerdi. Allah'a yemin ederim ki, Muham-med'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsa mutlaka onun da elini keserdim." (45)

Hırsızlık Kur'an'da şirk, katillik ve zina gibi büyük günahlarla beraber zikredilmiştir. İnsan emeği ve malının dokunulmazlığı vardır. Kimse, başkasının malını çalamaz, gasb edemez.

İslam, bu çirkin fiili ve büyük günahı önlemek için öncelikle fert, aile ve toplum hayatının her safhasında kardeşlik, kaynaşma ve sevgi bağlan kurar. Sonra zekat, sadaka, adak, vakıf ve şâir sosyal müesseseleriyle hırsızlığa giden yollan keser, bunlara rağmen hırsızlık yapanlan cezalandırır.

--------------------------------------------------------------------------------

41- Prof. AbdüIkerim Zeydan, İslam'da Davet ve Tebliğ, 440
42- Kurtubi, El-Camiu li-Ahkami'l-Kur'an, 6/210; Celal Yıldırım, Kur'an Ahkamı, 2/156,158; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 3/1671-1673; Zuhayli, a.g.e., 7/387-390; Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, 3/439-475
43-Nesai, Tahrim, 21
44- Buhari, Hudud, 13,7; Müslim. Hudud, 7( 1687); Nesei, Sarik, 1
45- Buhari, Hudud, 11,12,14, Şehadet, 8, Enbiya, 50; Fedailul-Ashab, 18, Mega-zi, 52; Müslim, Hudud, 8 (1688); Tirmizi, Hudud, 9; Ebu Davud, Hudud, 4 (4373-4374); Nesei, Sârik, 5.

Halil

soru

hırsızlıkla ilgili daha detaylı bilgi yok mu :(

EHHH

s.a güzel şeyler ekli güzel olmus ama birazdaha güzel bilgiler eklerseniz coooook iyi olur


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).