İSPANYA

İspanya Avrupa'nın Güneybatısında, İber yarımadası'nda yer alan ve Parlamenter Monarşi ile yönetilen bir Akdeniz ülkesidir. Portekiz ile birlikte İber Yarımadası'nı oluşturur. Kuzeydoğusunda Pireneler ve Andorra ile Fransa'dan ayrılır.

Resmi dil : İspanyolca
Başkent : Madrid
Kral : I. Juan Carlos
Başbakan: José Luis Rodríguez Zapatero
Yüzölçümü : 504.782 km²
Nüfus : 44.108.530

Nüfusun % 91,6’sı ispanyol ve % 8,4 yabancıdan oluşmaktadır. Yabancı nüfusun % 13,7’si faslı, 13,3’ü ekvatorlu, % 8,5’i romen, % 7,3’ü kolombiyalı, % 6,1’i ingiliz, % 4,1’i arjantinli ve %3,6’sı almandır

Ülke; kentler, eyaletler ve otonom bölgelere ayrılmıştır. 17 tane otonom bölge mevcuttur. Bugünki anayasayı 1978'de kabul edilen yasalar oluşturur. Her otonom bölgenin temel kurumsal normları kendi yasalarını oluşturur. Devlet bunları tanımanın yanısıra kendi asal düzenlemesinin bir parçası olarak da korur.

Başta gelen İspanyol sanayi sektörleri arasında gıda, otomobil üretimi, kimyacılık ve metal üretimi sayıla bilinir. Endüstriyel malzemelerin üretimi ve ihracatı yüksek oranlı teknolojik içeriğe sahip sektörlere doğru hızla yönelmektedir. Bunun bir kanıtı olarak, üretim endüstrisi ihracatının yarısından fazlasının orta-yüksek yoğunluklu teknolojiye ait olmasını gösterebiliriz.

2004 yılı endüstriyel ürün ihracatı, kaydedilen toplam ihracatın %81,8’iydi.

Başta gelen ihracat sektörleri arasında otomobil, yarı işlenmiş mamuller ve ekipmanlar gelmektedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya ve istihdama en büyük katkı Hizmet Sektöründen gelmektedir. 2004 yılında İspanya, yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülkeydi. 2004’de ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısı 53,6 milyona ulaştı.

İspanyol şirketler ağı büyük ölçüde atomik yapılı işletmelerden oluşmaktadır ve Küçük ve Orta Ölçekli firmaları (KOBİ) durağan bir yapıya sahiptir. 2004 yılı başlarındaki rakamlar itibari ile toplam 2.809.385 KOBİ ve 3.735 Büyük İşletme bulunmaktadır. (bu firmalara tarım ve balıkçılıkla iştigal eden işletmeler dahil değildir).2003-2004 yılları arasındaki büyüme KOBİ’lerde %4,6 büyük işletmelerde ise % 3,8 olmuştur.

Kamu sektörünün milli ekonomiye katılımı 1996 senesinde “Kamu Sektörünün Modernizasyonu Programının” kabulüyle kayda değer ölçüde azalmıştır. Gerçekleştirilen sayısız özelleştirme sayesinde zaten bir süredir kopma yolunda ilerleyen Devlet; petrol, doğal gaz, siderürji, telekomünikasyon, hava ve deniz ulaşımı, elektrik üretimi ve bankacılık sektörlerindeki katılımını sona erdirmiştir. Kamu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üzerindeki katkısı 1996 senesinde %1,8 iken 2004 senesinde %0,1 olarak kaydedilmiştir.

Ticari Hizmetler ve Bankacılık Pazarlama

Büyük mağazalar ve belirli konularda özelleşmiş hipermarketler İspanyol pazarında paylarını arttırmaya devam etmektedirler. Gıda alanında uzmanlaşmış süpermarketler ise hipermarketlere oranla daha yüksek pazar payına sahip. Hipermarketler bazı spesifik ürünlerin arandığı yerler olarak kalırken süpermarketler şehrin yaşama alanları içindeki dar alanlarda müşteriyle daha yakından ilgilenebilmekte ve bire bir ilişki içerisindeki ticaretin faydalarından istifade etmektedir.

Alışveriş merkezleri ise giderek çoğalmaya devam ederek 2004 senesi sonlarında aktif alışveriş merkezlerinin sayısı 447’yi bulmuştur. Bu merkezler bünyesinde brüt 9,7 milyon m2 kiralanabilir alan içermektedir ve geçen sene de insanların boş vakitlerini değerlendirmelerinde önemli bir faktör olmaya devam eden alışveriş merkezleri bu özelliklerinin devam edebilmesini sağlamak amacıyla tesislerinin restorasyonuna yatırım yapmayı ihmal etmediler.

Gıda sektörü dışında hizmet veren ve özellikle mobilya, brikolaj ve beyaz eşya satışı yapan büyük alışveriş alanlarında bulunan, Franchising sistemiyle çalışan ve sayıları 19.220’yi bulan perakende satış yapan işletmeler %3,0, ciroları % 4,7, bu sektörde toplam çalışan sayısı da %6,2 oranında yükseldiğinden de bahsetmek gerekir.

Geleneksel işletmeler, konserve gıdaların (kuru gıda) etkisiyle self-servis türü işletmelerin karşısında ağırlığını kaybetmektedir. 2004 senesinde kuru gıda satışına geleneksel işletmelerin katılımı % 5,1 iken self-servis türü işletmelerinki %23,2, süpermaketlerinki (400 m2 – 2.500 m2 arasındakiler) %47,7 ve hipermarketlerinki ise (2.500 m2’den büyük olanlar) %23,9 olarak kaydedildi. Taze gıda satışlarında ise (meyve-sebze, et ve balık) geleneksel işletmeler ve bölgesel pazarlar liderliklerini sürdürerek pazar payının %50’sini ellerinde tuttular.

Elektronik ticaret gibi yeni ticaret formülleri gelişimini sürdürmektedir. sürekli pazar payı hala sınırlıdır. Elektronik ticareti pazar payı sınırlı olmasına rağmen geçen yılki orana göre % 31’lik bir büyüme göstermiştir.

İSPANYA ŞUBESİ BULUNAN DİL OKULLARI

ESPANOLE INTERNATIONAL HOUSE
INTERNATIONAL HOUSE
SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- HPI Hogan Kişilik Ölçümü
- Renklerle Kişilik Analizi
- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)

islamikariyer.com (2006-2008).