Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Dua Mutluluk Kaynağıdır

Yaratıcıdan isteme alışkanlığı, bizi streslerden ve gerginlikten kurtarır.

Duasızlık, huzursuzluk kaynağıdır.

Duanın üzerimizdeki duygusal etkilerinin de hayatımız için son derece önemli olduğunu görüyoruz. Dua stresten arındıracak, huzuru besleyecek ve yetenekleri geliştirecektir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, dua ile sağlık ilişkisine dair araştırmalara finansman sağlamaktadır. Duanın sağlık üzerine etkilerine dair çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır.16 Burada kısaca, duanın ruhsal huzura etkileri üzerinde duralım:

Stresten arınma: Huzursuzluğun ve stresin en büyük sebebi duasızlık ve huzurun en etkili yolu duadır. New York Psikiyatri Enstitüsü ile Kolombiya Prespyterian Tıp Merkezi, farklı ülkelerden 40 bin kişi üzerinde bir depresyon araştırması yapmıştır, Araştırmaya göre 1950 sonrasında doğan neslin en büyük hastalığı depresyondur ve bu hastalık zaman ilerledikçe katlanarak artıyor.17 Hürriyet Gazetesi, söz konusu araştırmanın ortaya çıkardığı depresyon sebeplerini şöyle sıralıyor: 'Tanrıya inanışın zayıflaması, ölümden sonra yaşam inanışının ortadan kalkması, kadınların baskılar nedeniyle kendilerini güzel olmak zorunda hissetmeleri, evlilik ilişkilerinin çatırdaması, zehirli maddelerin gündelik yaşama girmesi..."

Belirlenen bu sebepler zincirlerle birbirine bağlıdır. Evrenin Sahibine inanmıyorsanız ya da inansanız bile güvenmiyorsanız, ölümden sonraki hayata ya inanmazsınız ya da ölüm sonrasındaki hayat sizi korkutur. Dünyanın sonrası yoksa, dünya değersizlesin Dünyanın sonrası korkutucu ise, dünya korkunun kapısına döner. 0 zaman insanlar unutmaya çalışırlar; geleceklerini düşünmek istemezler.

Depresyon, yeryüzünde sevgisiz kalmaktır, ruhu besleyememektir; güvensizliğe, belirsizliğe ve endişeye terk edilmektir. Dua bu ruhsal ıstırabın en etkili ilâcıdır. Dua / yoluyla Evrenin Sahibine ulaşıyorsunuz. Yaratıcınıza dua / ettikçe, bilincinizde Ona daha çok yer veriyorsunuz. Ona daha çok yer verdikçe Onu daha iyi tanıyorsunuz. Daha iyi tanıdıkça, daha çok seviyorsunuz. Daha çok sevdikçe daha çok dayanıyorsunuz; daha çok dayandıkça, daha çok güveniyorsunuz. Yeryüzünde kimse kendini Evrenin Sınırsız Sahibine güvenenden daha güvende hissedemez.

Dualardan doğan bu müthiş dostluk ve güven sizi Şefkatli Sultan'ın dostlarının dostluklarına kavuşturuyor. Tek bir dost sayesinde milyarlarca dostunuz oluveriyor. Kelebekleri başka türlü, çiçekleri başka biçimde seviyorsunuz artık. Sonra da ölmekten korkmuyorsunuz. Çünkü dünyayı bu denli güzel yaratan

Kudretin, ötesini ne denli heyecanlandırın yaratabileceğini hissediyorsunuz.

Sonsuzluğa göçtüğünüzde, sizi asla yalnız bırakmayacağını, karanlıkta terk etmeyeceğini biliyorsunuz. Dünyada hep Onu andığınız ve hep Onunla olduğunuz için, orada huzuruna çıkmaktan utanmayacağınızın farkındasınız. Gerçek anlamda dua eden ruhlar, acı çekebilir; ama, kahredici ve karamsarlığa boğucu streslere asla girmez.

Bu İlâhî dostluğu kuramadığınızda kendinizi yapayalnız, kimsesiz ve korumasız hissedersiniz. Aileleri tarafından sevilmeyen çocukların evlerinden nasıl kaçtıklarını ve zihinlerini tinerci sokak çocuklarıyla birlikte nasıl uyuşturduklarını bilirsiniz.

Ayrıldığınız sevdiklerinizle sizi bir daha kim buluşturabilir? Hasretle ayrılacağınız hayata başka bir evrende sizi / tekrar kim döndürebilir? Karanlıklara kapanan gözlerinizi / kim yeniden ışığa açabilir? Yaratıcının sevgisinden uzaklaşan, kendini sokağa terk edilmiş; boş ve kimsesiz hisse- 1 der; yaşama heyecanı yok olur. Nitekim, Duke Hastaha- \ nesinde yapılan bir araştırmada "Yaratıcının kendilerini sevmediğini düşünen hastaların" iki yıl içerisindeki ölüm oranı, diğerlerine göre yüzde 28 daha yüksek çıkmıştır

? Huzurun beslenmesi: Dua Evrenin Sahibini ve eserlerini sevme yoludur. Yaratıcının paketleyerek size sunduğu bin bir çeşit ikramı sürekli tadarak hayatınızı geçiriyorsunuz. Evrene şu sözlerin penceresinden bakıyorsunuz: "Bütün yaratılanlar Allah'ın aile fertleri hükmündedir. Allah'a en sevgili olan, Onun yarattıklarına en çok faydası dokunandır."20

Her canlının ruhsal boyutunda en güzel duaları yapan meleklerle iletişim kurabildiğinizi göreceksiniz. Evrenin tüm unsurları gibi iyilik yolunda çırpındığınızı, sonra da Yaratıcının, size evrendeki bazı emirlerini icra edesiniz diye önemli görevler yüklediğini algılayacaksınız. O zaman öyle bir ışığa dönüşürsünüz ki, küçük büyük her şey size hayranlık duyar. Son Peygamberin (asm) dediği gibi "İyiliği öğreten insana denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey selâm ve iyilik dileklerini gönderirler.'

Duanın ruhunu algılamak ve dualarımızı bu öze dayanarak yapmak gerekir. Dualarımız kalbimize Sınırsız Şefkat'in gerçek ve canlı sevgisini yerleştiremiyorsa, etkili dua ettiğimiz söylenemez. Biz insanlar, sıradan insanlarla yaptığımız arkadaşlıklardan mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarımızla paylaştığımız değerler çoğaldıkça, onları daha çok seviyoruz. Hele de bizim için fedakârlıkları göze alabilecek, bizi önemseyen bir arkadaşımız olduğunda, çok değerli bir dost yakaladığımızı düşünüyoruz. Peki, dualarımız Evrenin Sınırsız Sahibiyle dostluğumuzu sağlayamıyorsa, onlar nasıl duadır?

Dünyadaki dostlarımız ölümlüdürler. Gün gelir de dostlarımız bizi unutabilirler. Ne kadar güçlü de olsalar, insanların imkânları sınırlıdır. Ne kadar çırpınsalar da, insanlar ruhumuzdaki boşlukları dolduramazlar. Zamanı geldiğinde, dünyadaki herkes ve her şey bizi terk etmek zorunda kalacak.

Oysa dua bizi, ölmeyen, unutmayan, kudreti sınırsız, cömertliği engin, kendini sevenleri daha çok seven bir Sultan'la tanıştırıyor. Dua sayesinde Evrenin Sahibinin mesajlarını çözümleyebilirle yeteneğini geliştiriyoruz. Rüzgârın yanınızdan geçerken söylediklerini anlayabilseydiniz, neler hissederdiniz?

Dua ettiğinizde, sadece Yaratıcının dalında paketleyip göbeğinden bağlayarak ellerinize sunduğu karpuzun veya armudun anlamını çözümlemiyorsunuz. Bulutlar semada toplanıp yağmur emrinin gelmesi için bekleştiğinde, yeryüzünde sevinç tamtam lan koparan susuz bitkilerin çığlıklarını duyar gibi oluyorsunuz Batan güneşin kızıla boyadığı ufukla söyleştiklerini anlayabiliyor sunuz. Kuşların dili ruhlarınıza çözülüveriyor.

16 Örnek olarak Bkz: Byrc|. Randolph. "Positive Therapeutic Effects of In1tercessory Prayer in a Coronary Çare ünit Population." Southern Medical Journal 81 (1988): 826-829.
17 Newsweek Dergisi, toplam nüfusu 270 milyon olan ABD'de 2002 yılı içerisinde 200 milyon kişiye antidepresan ilâç verildiğini yazmıştır. Medeniyetin insanlığı ne denli derin bir ruhsal ıstıraba sürüklediğine bakar mısınız?
18 Hürriyet Gazetesi, 07.01.1993
19 Annals of Internal Medicine August 13/27 2001;161:1881-1885
20 Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 4135
21 A.g.e., Hadis No. 4136

Dr.Muhammed Bozdağ

Dua bütün rahmet kapılarını açar.Dua ile elde edilemeyecek mutluluk yoktur yeterki istemesini bilelim diye düşünüyorum.Sayın Bozdağ sonsuza bütün kitaplarınızı okudum hepside harika sonsuz teşekkürler.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com