Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

İstekler Değişik Yollarla Gerçekleşir

İsteklerimizin sonuçları doğal veya doğaüstü pek çok farklı vesileyle yaratılabilir. Farklı vesileler hayatımıza girer ve İlâhî takdir yerine getirilir.

İsteklerimizin gerçekleştirilme vesilelerini şöyle özetleyebiliriz:

Doğal yasalar: İsteklerin gerçekleşmesinin en genel ve en bilinen biçimi doğa yasalarıdır. Doğal ilişkilerin akışı, isteklerimizin kabul edilmesini sağlayacak şekilde plânlanır. Mahsul istersiniz; tarlanızı ekersiniz ve hasat zamanı mahsulü yaratılmış bulursunuz. Bir sınava çalışırsınız; girersiniz ve kazanırsınız. İsteklerin bu yolla yaratılması en genel biçimdir.

Ancak, hayatın detaylarına dikkat edildiğinde "şans, kaza veya tesadüf" kavramlarıyla ifade edilen sıra dışı yönler açığa çıkacaktır. Oysa şans, kaza veya tesadüf yoktur; sadece Yaratıcının plânladığı ve izin verdiği hayatın, doğal veya doğaüstü yollarla yaratılması vardır.

Dolayısıyla, doğa yasalarının dışında kalan yollarla da evren ve insanlar yönlendirilir, sonuçlar yaratılır. Bu yollan açalım:

Melek gönderilmesi: Bazı durumlarda dualarımız, gönderilen veya dualarımızdan yaratılan bir meleğin eliyle kabul edilir. Özellikle anîden ve derhal yardım görmemiz gereken anlarda, görevli bir meleğin bulunduğumuz mekâna yetişmesi sağlanır. Böylece, Yaratıcının emri ve kudretiyle bizi doğa yasalarının elinde ezilmekten kurtarabilir. Örneğin, bir katil çaresiz insana tam saldıracakken, kalbine korku gönderilip uzaklaştırılabilir. Ava giden avlanabilir.

Bir şehrin 70 metre yükseklikteki köprüsünden düşen çocuk yaralanmadan kurtulmuştur. Bir apartmanın 8. katından düşen bir bayan, kazayı küçük sıyrıklarla atlatmıştır. Bir uçağın uçuş takımına gizlenen bir çocuk, aynı yolu deneyen diğerlerinin aksine donarak ölmemiştir. Yeryüzünde kayda geçmeyen benzeri binlerce olay yaşanmıştır ve hâlen yaşanmaktadır.

Rüyada bildirilmesi: Bazı durumlarda, insan rüyalar yoluyla yönlendirilebilir. Rivayetlerde anlatılır ki, Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Bayezit'in kızı Fatıma Sultan, rüyasında İslâm Peygamberini (asm) görür. Çağının büyük velisi Hz. Emir Sultan ile evlenmesi önerisini alır. Söz konusu kudsî evlilik, bu rüyadan sonra yaşanan olaylar üzerine gerçekleşmiştir.40

Size daha yakın bir geçmişten güzel bir örnek aktarabilirim: Bir okuyucumuz çok etkilendiği kitaplardan birine ulaşma biçimini şöyle anlatıyor: Çok sıkıntılı olduğum bir zamanda 'Allah'ım bana yardım et' diye dua ettim. O gece rüyamda bana bir kitap verdiler, çok sevindim. İki üç gün sonra Ruhsal Zekâ kitabıyla tanıştım."

Hz. Emir Sultan'ın kabri Bursa'da bulunmaktadır.

İlhamla bildirilmesi: Hayvanların yaptıkları müthiş işlerin ardında ilhamları görebilirsiniz. Pusulaları yoktur; suyun hangi tepenin ardında olduğunu görmezler; ama, oraya doğru yürürler. Kral kelebekleri binlerce kilometre mesafelerden göç ederek geçen yıl konakladıkları ağacı ve eski yuvalarını hiç şaşırmadan bulurken, ilhama dayanırlar. Başı ağrıyan bir köpek ot yer ve böylece baş ağrısından kurtulur.

İlhamlar, bir yandan ruhlarda taşınan içgüdü adlı kalıplardan; diğer yandan, görevli meleklerin bildirdiklerinden oluşur. Doğanın sert şartları karşısında çok muhtaç ve çaresiz kalmaları, hayvanların neredeyse tamamen ilhama dayanmalarına yol açmıştır. Aynı ilham, ihtiyaçlarıyla orantılı olarak insanlara da sunulmaktadır. Bazı durumlarda istekleriniz hakkında neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuzdur. Yardım istersiniz ve kalbinize bildirilir.

Çok aradığınız bir şeyin nerede olduğunu bilmiyorsunuz; öylesine gidiyorsunuz ve aradığınızı karşınızda buluyorsunuz. Bir şeyi aradığınızı bilmeyen başka birisi, size yararlı olacağı zannıyla onu size gönderiyor. Hiç iletişim kurmadığınız ve tanımadığınız bir insan hakkında kalbinizde bir sevgi veya bir tiksinti hissediyorsunuz. Bir sorunu çözmeye çalışırken, anîden daha önce hiçbir yerde okumadığınız bir fikri zihninizde buluveriyorsunuz.

İlhamla bildirim, bazen bir fikri keşfetmeniz, bazen bir şeyin yerini hissetmeniz, bazen istediğiniz şeyin bulunduğu mekâna bilinçsizce sürüklenmeniz tarzında olabilir. Samimiyetleri, ruhsal teslimiyetleri ve Yaratıcılarına güven ve bağlılıkları artan insanların dünyasında ilhamların payı çok büyüktür.

Bilince müdahale edilmesi: İnsanlar, kimi olayları yaşamaya lâyık olurlar. Ancak kendi iradeleriyle de lâyık oldukları şeye girişmeye cesaret edemezler. O zaman Kaderin Sahibi onları şah-damarlarından yakalar ve lâyık oldukları iyiliği veya kötülüğü onlara işletir. İslâm Peygamberi (asm) şöyle der: "Allah takdirini gerçekleştirmek istediğinde, takdiri gerçekleşinceye kadar, akıl sahiplerinin akıllarını alır; hükmü gerçekleşince geri iade eder."

Bir kadın, kendisinden boşanmaya razı olmayan kocasını korkutmaları için akrabalarını göndermiştir. Ancak, akrabalarının korkutma girişimi cinayetle sonuçlanmıştır. Bazen insan öylesi yanlışlarda şakalaşmalara girişir ve haddi aşar ki, bir anda iradesini kaybeder ve çok ağır bir eylemin içerisine batıverir.

Hz. Hızır'ın gönderilmesi: İhtiyacınızın giderilmesi veya size yol gösterilmesi için Hz. Hızır (as) da yardımınıza gönderilebilir. Yeryüzündeki pek çok insanın hayatında bu türden hikâyeler vardır.

Kitaplarımız sayesinde binlerce insanla tanıştım ve onlardan pek çoğunun kişisel hikâyesini öğrenme ayrıcalığını yaşadım. Genç bir okuyucumuz, kardeşinin Hz. Hızır'dan kalplerinize önemli öğütler almasından sonra, kendisi de Hz. Hızır'la ilham edilenleri görüşebilmek için içtenlikle dua etti. Duasından sonra \duymaya başlar sanki gizli bir el onu ruhundan tutup bedensel temizliğe \smız. sürükledi. Sonra evden çıkıp bir yolda ilerlemesi ilham edildi. Bir kapıdan girdiğinde karşılaştığı yaşlı adamın kendisi ne söyledikleri, duasının gerçekleştirildiğini gösteriyordu.

Şiddetli fakirlik içerisinde üç çocuğunun ihtiyacını karşılamakta zorlanan bir anne, bunalmış bir ruhla kendini evinin bahçesine attığında, değneğine dayanarak yürüyen yaşlı bir dede ile karşılaştı. Tanımadığı yaşlı adam şöyle dedi: "Sabret kızım, yakında hayatınız değişecek!" İki yıl sonra hayatları değişmiş; zorluklan son bulmuştu.

Hz. Hızır (as) hâlâ yeryüzündedir ve tıpkı Musa (as)'in zamanında yaptığı gibi, yeryüzünde dolaşmaktadır. Yaratıcının emriy-le, lâyık görülen insanların desteklenmesi veya engellenmesi görevlerini yerine getirmektedir. Hatta Hz. Hızır'dan ders alan ve onun hayat düzeyine çıkan kimi öncü insanlar da, aynı özel ve gizli görevlerde gece gündüz çalışmaktadırlar.

Hayvanların vesile yapılması: Yaratıcı, olup biteceklerden bazılarını hayvanlarına da bildirir ve sıra dışı davranışlar sergile-! melerine izin verir. Örneğin, depremleri önceden hissettiklerinde bunu belli edecek davranışlar sergilerler. Martılar çembersel olarak uçar; kediler çöp bidonunun içine atlar; ipekböcekleri arka arkaya dizilir.

Hayvanlara yönelik İlâhî uyanlar kitlesel olabildiği gibi, bireysel de olabilir. Dünyada hayvanlarının tepkileri yüzünden tayfundan, trafik kazasından, ölümden ve benzeri tehlike-\ lerden kurtulan pek çok insan vardır.

Amerikalı bir aile sahipsiz ve yaralı bir köpek yavrusunun bakımını üstlenmiş, bu yavruyu korumuş. Tatile çıktıklarında köpeği bakımevine vermişler. Trafikte hızla seyrederken, anîden görüş alanını yok eden koyu bir dumanın içerisine girmişler. O sırada köpeklerinin yolun en sağında arabayla birlikte koştuğunu görmüşler; şaşkınlık içerisinde, köpeklerini arabaya almak için sağa çekmişler. Birkaç saniye sonra, onlarca insanın ölümüne yol açan zincirleme bir kaza, tüm trafiği kilitlemiş. Dışarıya çıktıklarında köpeği bulamamışlar. Evrenin Sahibi, köpeğe yaptıkları iyiliğin karşılığında, köpeğin hayalî görüntüsü yoluyla bir aileyi ölümcül bir kazadan kurtarmıştır.

Yaratıcı duamızı kabul ettiğinde, onu o veya bu vesileyle yaratacaktır. Bize düşen, bütün içtenliğimizle Onun kudretine dayanıp Ona güvenmek ve yüksek ideallerin ardından, elimizden gelen çırpınışı göstermektir.

40 Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 406.
Dr.Muhammed Bozdağ


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com