Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Güçlü Anlatımlarla İsteyenler

Geçmişte yaşamış ruhsal önderlerin çok etkili duaları vardır. Her söz, sahibinin yüksekliğinden ve enerjisinden pay alır.

Sahilleri döven her deniz dalgası, kumsalda ayrı bir iz oluşturur. Göle atılan her taşın ürettiği dalga gölün tüm sahillerine ulaşır ve her noktaya zerrecik enerjisini ve etkisini bırakır. Evrende meydana gelen her olayın kaydını hassas cihazlarla evrenden okumamız en azından teorik olarak mümkündür. Aynı durum evrenin ruhsal boyutuna yönelen dualar için çok daha belirgin olarak geçerlidir.

Ruhsal evren için zaman ve mekân sınırı yoktur. Avrupa'da yapılan bir dua ile Afrika'da yapılan bir dua arasında ruhsal evrende mesafe yoktur. Şimdi yapılan dua ile asırlar önce yapılan dua arasında da mesafe yoktur.

Ruhsal evrende sadece sonsuz şimdiki zaman vardır. Orada madde yoktur; maddenin değişmesi, geçmişten geleceğe değişerek akıp durması gibi bir olgu yoktur. Tüm nurlar bir araya toplanmış; geçmiş ve gelecekten koparak aynı zamanda birleşmiştir.

Geçen yıl sonsuz hayata göçmüş bir insan, bin yıl önce ötelere ulaşmış bir insanla aynı zaman aralığında birlikte olabilir. Şimdi sonsuz hayata göçmüş büyük dedelerimizi ve ninelerimizi hatırlayıp dua ettiğimizde, selâmımız onların zamanlarına ulaşacaktır.

Dünyadaki hayat zamana yayılır; üzerindeki olaylar da parçalanarak zamana yayılacaktır. Dolayısıyla büyük bir ışık kitlesi, zaman çizgisinde küçük ışık zerreciklerine dönüşür. Oysa, ruhsal evrende, tüm zamanlar tek bir zamana dökülmektedir. Tüm
eylemler tek bir ortama boşalmakta ve bir arada buluşmaktadır.

Benzer şekilde, binlerce farklı istek birbirinden ayrı ayrı olduklarından, her biri dünyada küçük görüneceklerdir. Oysa ruhsal evrende aynı nitelikteki istekler birbirleriyle birleşir, buluşur, büyür. Dünya sevenleri ayırır; ama, sonsuz hayat sevenlerin buluşma yeridir. "Eğer biri Doğuda biri Batıda iki kişi birbirini Allah için severse, Allah Kıyamet Günü onları bir araya getirecek ve şöyle buyuracak: İşte, bu, Benim için sevdiğin kimsedir." 10z

Manevî evren, her biri birbirinden parlak istek ve yakarış yıl-dızlanyla doludur. O isteklerin ışıkları geçen asırlar içerisinde milyonlarca insanın tekrarlarıyla büyüdü. Biz de aynı istekleri okuduğumuzda, aynı enerjiye daha hızlı kapıldığımızı göreceğiz.

Büyük isteyişlerin diğer bir yönü, ilk sahipleriyle bağlantı kurmamıza vesile olmalarıdır. Birisinin ilk kez dile getirdiği bir duayı okuduğunuzda, o duanın ilk sahibine selâm göndermiş olursunuz. Ruhsal önderler, eserlerinin yaşıyor olmasından doğan ışıklarla aydınlanacaklardır. Bu yolla ruhsal öncülerle bağlantılar kuracaksınız; onların etrafındaki halkalardan bir kesit olacaksınız. Onlarla dostluğunuz gelişecek ve sonsuz hayatınızdaki çevrenizi şimdiden geliştirmiş olacaksınız.

Büyük isteyişlerin önemli bir özelliği, en içten ve en kuşatıcı sözlerden oluşmalarıdır. O sözlerin sahipleri, zihinsel tefekkürün ve kalbî içtenliğin zirvesinde bulunuyorlar. O sözler ya Yaratıcının büyük bir ismine dayanır; ya evrenselleşmiştir ya da duygulandırın içerikleri vesilesiyle etkilidir.

Kimi insanlar ruhsal önderlerden dünya hayatında da yardım görürler. Çünkü onlar bu önderlerin dualarından herhangi birinin frekansına iyice girmişlerdir. Seçeceğiniz yüksek ruhlu öncü insanları dualarınızda sık sık hatırlarsanız; onlara Yaratıcının selâmınızı ve iyilik dileklerinizi ulaştırmasını dilerseniz, onlarla yakınlık kuracaksınız; böylece önünde sonunda onların desteğiyle karşılaşacaksınız. 103

Ruhsal önderlerin dualarıyla isteyenler, kıyamet asrının hangi zaman aralığında ve hangi mekânında; hangi mahallenin hangi dairesinde oturduklarını iyice belli etmişlerdir. Bu yüzden çevrelerinde, Yaratıcının izniyle, velilerin nuranîyetinden oluşan özel bir koruyucu ışık bulunmaktadır.

Bir besteyi tek başınıza seslendirmeniz nerede; ünlülerden oluşan bir koroyla birlikte okumanız nerede... Tek başına bir ağustosböceğinin gönderdiği selâm nerede... Gürleyen gökle, çağlayan denizle, savrulan fırtınayla ve dönen galaksilerle bir gönülden selâm göndermek nerede...

Belki biz çok bilgili birer hatip olmayabiliriz; ama, yanı başımızda evrenin sırlarını öğrenebilmiş önderlerimiz duruyor. Onların dualarıyla dua etmek, onların bestelerini seslendirmektir. Ya da yaptığımız, onların yazdığı harika mektupların altına imzamızı atıp göndermektir. 1tM

Dualar üzerinde yapacağımız araştırmalarla bu tür çok etkili isteme biçimlerini öğrenebiliriz. Kalbimize, kişiliğimize ve durumumuza en uygun dualan kendimiz için seçebiliriz. Ancak bu tür dualann anadilimizdeki karşılıklarını da, en azından genel hatla-nyla, öğrenebiliriz. Aksi takdirde, anlamını bilmeden dua etmiş olacağız; duanın anlam içeriğine ruhumuzdan da hisselerin eklenmesini sağlayamayacağız.

İnsan dostsuzluktan şikâyet eder çoğu zaman. Şu iki günlük dünyada birlikte eğlenip oynayabileceği fedakâr dostlardan mahrum kalmanın acısını hayata küserek çıkarmak ister Oysa bu fanî dünya tüm sevdiklerini ve tüm dostlarını insanın elinden alacaktır. İnsanın asıl korkması gereken, yakında kapısından gireceği sonsuz boyutta, dostsuz, rehbersiz ve korumasız kalmasıdır.

Dünyamızda insanlarla iletişimimiz iyi olmayabilir ve yalnızlığımız bize dostsuzluğun ne kadar acı olduğunu gösterebilir. Yalnızlık acısı, belki de bize sonsuz hayatta sahip olabileceğimiz dostların önemini kavratmak için gönderilmiş bir terbiyecidir.

Yaratıcının sözleriyle isteyen, Yaratıcının rahmeti tarafından karşılanacaktır. Peygamberin sözleriyle söyleyen, Peygamberle aynı mekânlan paylaşabilme ayrıcalığını yaşayacaktır.
islâm'da "besmele," iyi bir işe başlandığında söylenen "Esirgeyen ve bağışlayan Yaratıcımın adıyla başlanm" anlamında çok önemli bir duadır. Peygambere (asm) yönelen selâmlar ve Kur'an'da Fatiha, Ayet'el-Kürsî, Felâk ve Nas gibi sureler, Müslümanların en çok okuduğu ve en büyük ışıkların bağlandığı dualardır. Cevşen duası da etkisiyle dikkat çekmektedir.

102 Câmiü's-Sağir, Hadis No: 7415
103 Böylesi bir seçimde, peygamberleri, Hz. Hızır gibi yeryüzünde icraatlarla görevlendirilenleri ve diğer velileri dikkate alabilirsiniz.

Dr.Muhammed Bozdağ

ben size gerçekten teşekkür ederim .inanılmaz bilgiler aldım ALLAH sizden ve sizin gibi üstatlardan razı olsun .Beni bu yazıları okumayı nasip ettiği için RABBİME şükürler olsun .İnanın bu sayfayı bilerek bulmadım.elim yazdı bende size ulaştım tesadüf olduğunu düşünmüyorum.okuduğum her yazıda ALLAH'ıma şükredip dua ettim inanın ruhum arındı huzur buldum .saygılarımı sunar yazılarınızın devamını dilerim.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com