Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Yemîn nasıl olur

Sual: Yemîn nasıl olur?
CEVAP

Yemîn, yalnız Allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Kur’ân, Peygamber, Kâ’be için demekle yemîn olmaz. Fakat âdet olduğu için Mushaf hakkı için demek veya elini Mushafa koyarak bunun hakkı için demek yemîn olur. (Kur’ân çarpsın) demek, Allah şâhidim olsun demek yemîn olur. Ahdım olsun, nezrim olsun, yemînim olsun demek de yemîn olur.

Kalben vallahi dense, yemîn sahîh olmaz. Dil ile söylemek gerekir. Küfre sebep olan şeyleri, yemîn niyeti ile söylerse, kâfir olmaz, yemîn etmiş olur. (Eğer şunu yaparsam kâfir olayım) gibi küfre sebep olan bir şeyi yemîn kastı ile söylemek de yemîn olur. Yemîn kastı ile söylemedi ise kendisi kâfir olur. Onun için kâfir olayım sözünü hiç söylememeli!

(Babamın başı için, çocuğumun, annemin ölüsünü öpeyim...) diye yemîn etmek harâmdır. Tevbe etmek gerekir. Allahtan gayrısı için yemîn edilmez. Bu yemîn olmadığı için, bozulursa yemîn keffâreti gerekmez.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Babam hakkı için diyerek yemîn etmeyiniz! Yemîn, Allahü teâlânın ismi ile olur.) [Müslim]

Harâm işlemek veya ibâdet yapmamak için yemîn eden, yemînini bozar, sonra yemîn keffâreti verir. Meselâ, (Şu işim olursa vallahi şarap içeceğim) diyen kimse, şarap içmez, yemîn ettiği için yemîn keffâreti verir.

Helâl malını harâm ederek yemîn etmekle o mal harâm olmaz. Meselâ, (Şu elbiseyi giyersem harâm olsun) diyen kimse, sözünde durmayıp giyse, elbisesi harâm olmaz. Fakat, o elbiseyi giyince, keffâret vermesi gerekir.

Yalan yere yemîn büyük günâhtır. Doğru olarak çok yemîn etmek de uygun değildir. Allahü teâlânın ismine ve yemîne kıymet vermemek olur. Şarkılarda, türkülerde, eğlencelerde yemîn etmek de böyle günâh olur. (Dürr-ül-muhtâr)

süper çok güzel bişey


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com