Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

BORÇ ,ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN !!!!

İnsanlar hep borç, sıkıntı ve kederlerden şikayet eder , dert yanarlar ve hayatımızda önemli yer tutarlar. Zaten hemen hemen her insanın,her ailenin bunlarla yüzyüze olduklarını söyleyebiliriz.Bilhassa bu son zamanlarda insanoğlunun bitmez tükenmez ihtiyaçlarını karşılamak için,bilinçsiz ve ölçüsüz bir şekilde borç altına girerler. Ayrıca aile sounlarının çoğalmasından doğan, sıkıntı, üzüntülerde başını alıp gidiyor.

Bunları aşabilmek için kendi gayret ve çabalarımızı sabırlı bir şekilde devreye koymamız gerekir.Gayret ve çabalarımızı elimizden geldiğince kullandıktan sonra,bunları aşabilmek içn dualarada ihtiyacımız olacaktır. Bu dualar aşağıda verilmiştir ; Allah kabul etsin…..Amin

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ

Ebû Said El-Hudrî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
"Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona:
“Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi. Ebû Umâme:
-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
-Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

(Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli. )
“Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”
* * *
Hazreti Ali'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, bir, mükâteb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: “Ben âzâd olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et.” Hazreti Ali:
“Rasûlullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyim mi? Senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi, Allah onu sana ödetir. Şöyle söyle:

(Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.)
“Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah'ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.)”

ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Ebu'd-Derdâ'dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir:

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)
"Allah bana kâfidir; O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir."
* * *
Ebû Musa El-Eş'ârî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:

(Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike. Nâsıyetî biyedike. Mâdın fiyye hukmüke. Adlün fiyye gadâüke. Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur'âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy.)
“(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.” Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:
- Ey Allah'ın Rasulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır. Peygamber:
- Evet, bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz. Çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, Allah üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu. "
* * *
Ebû Said El-Hudrî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
"Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona: Ey Ebû Umâme, böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)? dedi. Ebû Umâme:
-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben, evet (öğret) ya Rasûlallah, dedim. Peygamber efendimiz buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

(Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli. )
“Allah'ım! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”
Saygı ve sevgilerimle…. Allah kabul etsin…….Amin……

degerlı arkadaşlar allah hepınızden razı olsun bızlerı aydınlatıyorsunuz.

bu duaları ve ayetlerı mumkunse arapcasını da yayınlayın.

Allah'a emanet olun.

Bize görede arapça orijinal metinden yayınlarsanız çok daha güzel olur.istrerseniz bir anket yapalım bu konuda .saygılarımla

dualarla içim ferahlıyor. huzur alıyorum. allah sizlerden razı olsun.

öncelikle sidete emeği geçen herkese teşekkür ediyoru.. borçtan kurtulma duasını okudum faka arapçadan aklımda tutamıyorum hemen altında türçke anlamıda ifade edilmiş acaba tükçe anlamından tekrarlasam duayı makbul olurmu. sizinkide sorumu demeyin lütfen teşekkür ederim.

allah razı olsun gercekten ınsdan rahatlıyo allah gonlunuze gore versın

Öncelikle bu siteye emeği geçen herkesten allah razı olsun.benimde kardeşlerimize bir faydam dokunsun istiyorum bildiğimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım.
aşağıda belkide hemen hemen hepimizin bildiği yada bilmediği okunduğu zaman şifa olacak dualar var.ALLAH C.C. yardımcımız olsun(Sabah-akşam, üç defa "Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiülalim" diyene hiçbir şey zarar veremez.) [İbni Mace]

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem sıkılınca, (Ya hayyü ya kayyum birahmetike estağisü) derdi.

("La havle ve la kuvvete illa billah" okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hakim]

(Dert bela gelince, Yunus peygamberin duasını okuyun! Allah, o beladan kurtarır. Dua şudur: "La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin.") [Hakim]

6- Yağmur suyuna, Fatiha, Âyet-el-kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn[iki kuleuzüyü]70er defa okunur. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenin hastalığı, ağrısı zail olur. [Bunu 5-10 salih müslüman okursa, daha iyi olur.]

4- Ağrıyan yeri sağ el ile 7 defa mesh edip her defasında Euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma-ecidü ve ühazirü okuyanın ağrı ve sancısı kalmaz. (B.Arifin)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Asıl deva Kur'andır.) [İbni Nasr]
(Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez.) [Deylemi]
(La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin’i okuyan, dert ve beladan kurtulur.) [Hakim] (40 defa okuma iyi olur)

1- Yedi defa Fatiha okuyup, ağrı olan yere üflenirse, şifa hasıl olur. (T. Azizi)

2- Her gün sabah-akşam 24 defa Estağfirullah, sonra (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir, sonra 11 ihlas, 7 Fatiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okunur, sevabı Peygamber efendimizin, Eshab-ı kiram ve Evliyanın ruhları ile Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip, ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allahü teâlâya dua edilir. Bir hacete kavuşmak için, 2 rekat namaz kılınır, sevabı silsile-i aliyyeye hediye edilerek dua edilir!

(Allahü teâlâ, her gün sabah-akşam yedi defa, "Hasbiyallahü la ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim" diyenin dünya ve ahiret işlerine kâfidir.) [Beyheki]

sevgili arkadaşlar benim su anda hiç bişiyim kalmadı battım yani 100 milyar borç var bazen intahar etmeyi biledüşünüyoırum işallah sizlerde dua ediverin böyle bi delilik yapmak istemiyorum mevlam hayırlı bi iş kapısı versinde borçlarımı ödeyimm allah hepinizden razı olsun

aman kardeş sakın öyle birşeye kalkma ... bu dünya imtihan dünyası , ama intihar etmek resmen ben ahireti istemiyorum demektir ... Allah Celle Celalüh borcunu ödemeyi nasip etsin ... Allah Celle Celalüh yolun , nasibini ve rızkını bol eylesin ... Çünkü zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır ... Yüce Allah Celle Celalüh İnşirah söylesinde bizlere böyle müjde vermiyor mu ?...

YAZDIĞINIZ DUALARI OKUDUM RABBİM HEPİMİZİ BORÇ TAN KURTARSIN..KİMSEYE MUHTAÇ ETMESİN İNŞALLAH..ÖLÜM ÇARE DEĞİL ARKADAŞLAR ZATEN O BORÇLARIMIZI BU DÜNYADA ÖDEYEMEZKEN,,İNTİHAR EDİP DE ÖMÜR BOYU AFFEDİLMEMEK..DÜŞÜNCESİ BİLE KÖTÜ.

Allah Züllcelal hazretleri hepinizden razı olsun.Dualarınızı esirgemeyin.hem borçlardan hemde aile içi sıkıntılardan dolayı belim kırılmış durumda siz Allah dostlarından dua istiyorum.Selam ve dua ile

allah sizden razı olsun dualarım sizinle

abilerim sizinle birşey paylaşmak istiyorum hıristiyanlar incillerini sokak sokak sokakgezip bedavadan dagıtıyor ama biz bir kuranı kerim almaya çalışıyoruz 50 60 liradan bahsediyorlar sizce bunda bir gariplik yokmu

Öncelikle bu sitenin kurulmasında emeği geçen herkezden Allah razı olsUN.Cenab-ı Allah herkeze gönül ferahlığı ve islam huzurunu nasip eder inşallah arkadaşlar Unutmayalımki Cenab-ı hak kulunun hiçbi zaman üzülmesini istemiycek kadar merhametlidir bu merhamete sığınmak için Allah C.C bol bol dua edip yolundan ayrılmamız gerekir...Allah ozaman şefaatini gösterecekdir.. en azından Allahüteala kapısına gelen kulunu boş çevirmez ve ona yardım eder. Allah ın selameti ve atifeti üzerinize olsun...

bu sitedeki bütün arkadaşlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. duaları okudum hatta okudukcada gönlüm huzurla doluyor çok sagolun.............

bu bilgileri bizimle paylaşan herkesten ALLAH razı olsun.bazen düşünüyorumda rızkı veren ALLAH rızık kulun elinde olsaydı ne yapardık diye iyi ki müslümanım iyiki bu güzel ayet ve dualar var.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com