Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Emperyalizm

Emperyalizm, imparatorluk kurma eğilimidir; bir devletin sınırlarını genişletme politikasına denir. Emperyalizm, aynı ekonomik ve sosyal bütün içinde etnik ve kültürel bakımdan farklı halkların, merkezi bir iktidarın otoriter yönetimi altında bir araya getirilmesi eğilimini ifade etmektedir.

Avrupa Ülkeleri 16. yüzyıldan itibaren özellikle merkantilist akımın etkisi ile yoğun bir sömürgecilik faaliyetine girişmişlerdir. Sanayi Devrimi, sömürgecilik ihtirasını artırmıştır.

Sömürgelerin ucuz ve devamlı hammadde temin etmeleri ve sanayi mamulleri için de sürüm alanı olması, ekonomik bakımdan emperyalist ülkelere büyük yararlar sağlamaktaydı. Bununla birlikte sömürgecilik yoluyla büyük kârların sağlanması ile Avrupalı işçilerin refah seviyesi artmakta, işsizlik ihtimalleri azalmaktaydı.

Modern çağların ürünü olan ekonomik emperyalizm, hammadde ve ticari sürüm alanlarının aranmasından doğmuş, merkantilist ve kapitalist çağla beraber ortaya çıkmıştır. Her imparatorluk ve her emperyalizm sömürgeci olmasa bile, imparatorluk yani emperyalizm olayı ile sömürgecilik arasında sık sık rastlanan bir bağ vardır. Nitekim 19. yüzyıldan beri Avrupa Ülkelerinin ekonomik gelişmesinde sömürgeciliğin önemli bir rol oynadığı gerçektir. Ancak kapitalist sistemin ayakta durmasını sağlayan tek unsur sömürgecilik olmamıştır. Bunu, bilim-teknoloji ve bu alanlardan yararlanma da, sağlamıştır.

o zaman OSMANLI zamanında emperyalist düşüncelerlemi mücadele vermiş yani biz emperyalist torunlar olarak mı doğduk cvp verebilek birinin aydın görüşlü biri olmasını istiyoyorum lütfen teşşekürler

Osmanlı'nın emperyal bir şekilde hareket etmediği aşikardır. emperyalizim de emeğin sömürüsü söz konusudur. Osmanlı ise hiç bir zaman teb'asını sömürmemiş, onlara emanetler olarak muamele etmiş, iaşe ilkesine hep sadık kalmıştır. İktisat Tarihçileri Osmanlı'nın niçin sanayi devrimini gerçekleştiremediğini de böyle izah ederler. sanayi devrimi için emeğin sömürüsü gereklidir, bu da Osmanlı'da yoktur.

kardesim emperyalist düsünceyle mücadele etmek insanın emperyalist olmadıgına kanıttır.sen'in emperyalist olabilmen için o fikri desteklemen gerekir.sen baska anlamıssın demek ki.osmanlı kesinlikle emperyalis olmadı sende emperyalist degilsin.(slmlar)[TARIK]


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com