Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

TANIM

İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.

GÖREVLER Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde, çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları, internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Elektronik ve haberleşme mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin; - Elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir, - Araştırma, geliştirme çalışmaları yapar, - Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar, - Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır, - İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar, - Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar (hem yazılım hem donanım için), - Analizör, - Osiloskop, - Multimetre, - Baskı devre ve elektronik elemanlar (transistör,entegre gibi)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik ve haberleşme mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde akademik yeteneği olan, - Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneğine sahip, - Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili, - Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek, - Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, - İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen, - Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş, - Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen, - Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı özellikle tasarlama, yöneticilik ve ar-ge faaliyetlerinde bulunanlar için genellikle temiz ve düzenli ofis ortamlarıdır. Ancak üretimde çalışıldığında çalışma ortamı az miktarda nem, koku, kir, yağ, gürültü olabilir. Örneğin entegre devre üretiminde özel koruma giysileriyle çalışmak gerekebilir. Teknik destek ve bakım aşamalarında çalışma ortamı duruma göre değişkendir.

Çalışma esnasında diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektronik ve haberleşme mühendisleri; endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu (elektronik, internet ve kablolu TV gibi alt yapının bulunduğu) yerlerde, özellikle büyükşehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-TV yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde, eğitimden savunmaya, bankacılıktan ulaşıma, müzikten imalata, eğlenceden sağlık sektörüne kadar her alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Aynı zamanda bu sektörlerde yönetici olarak da görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ” programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır

Eğitimin Birinci yılında;

(1.yarıyıl) Matematik I, Lineer Cebir ,Genel Kimya, Fizik I, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I, Türkçe I, İleri İngilizce I,

(2.yarıyıl) Matematik II, Fizik II, Serbest Seçimlik Dersler(Sosyal Seçimlik Dersler), Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II, Türkçe II, Temel Kültür, İleri İngilizce II,

İkinci yılında: (3.yarıyıl) Diferansiyel Denklemler,Yarı İletkenler Fiziği, Temel Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Devre Temel, Mühendislik Matematiği, İngilizce Okuma ve Yazma, Seçmeli Mühendislik Dersleri (Teknik Resim, Mühendislik Mekaniği, Malzeme), (4.yarıyıl) Devre ve Sistem Analizi, Elektronik DevreTeknik Laboraruarı, Elektroniğe Giriş, İşaret ve Sistem,Olası ve Rasyonel .Değişimler, Elektromagnetik Alan Teorisi, Mesleki İngilizce I,

Üçüncü yılında: (5.yarıyıl) Temel Elektronik Devreler, Temel Elektronik Laboratuarı, Lojik Devreler ve Laboratuar, Analog Haberleşme, Elektromagnetik Dalgalar Teorisi, Mesleki İng.ilizce II, (6.yarıyıl) ,Elektronik Devreler, Elektronik ve Haberleşme Laboratuarı, Mikroişlemci sistemleri, Sayısal Haberleşme, Mikrodalga ve Laboratuar, İş Hayatı için İngilizce,

Dördüncü yılında: (7.ve 8.yarıyıl toplamında) 7 tane seçmeli mühendislik dersi ve bir de bitirme tezi/proje hazırlamaları gerekmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine bir de çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Eğitim sonrası kazanç, özel sektörde işletmelerin kendi belirledikleri ücret politikalarıyla ve kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ilk işe girişte, aylık, ortalama asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarında ücret almaktadır. Üst sınır ise esnek olup, oldukça yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).