Tıbbi Araçlar Satış Elemanı

TANIM

Tıbbi araç ve malzemelerin satıldığı işyerlerinde ürünleri müşteriye sunan ve satışını yapan kişidir.

GÖREVLER

- Tanıtılacak ve pazarlanacak olan tıbbi araçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir, - Ürünün satışa sunulmasında dikkat edilecek noktaları belirler, - Reyon ve vitrin düzenler, - Satışı artırıcı önlemler alır, - Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı tıbbi malzeme ile ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur, - Satışını yapacağı tıbbi ürünlerin kullanılışı hakkında gerektiğinde hasta üzerinde uygulamalar yapar. - Satışını yaptığı tıbbi araçların fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar, - Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatları ile ilgili araştırmalar yapar, - Varsa müşteri şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir, - Mesleği ile ilgili yenilikleri, gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli kırtasiye malzemeleri, - Çeşitli tıbbi malzeme, - Sipariş fişi, Hesap makinesi,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi araçlar satış elemanı olmak isteyenlerin; - Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan, - İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen (dışa dönük), - Gelişmeye ve yeniliklere açık, - Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen, - Güleryüzlü, hoşgörülü, - Dış görünümüne dikkat eden, - Alım satım işlerine ilgili, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi araçlar satış elemanları zamanlarının büyük bir kısmını satış alanlarında, kapalı ortamlarda geçirirler. Zaman zaman tanıtım için hastaneye, eczaneye veya bir doktorun yanına giderek yine kapalı ortamlarda bulunabilirler. Çalışırlarken, doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla, hastalarla, özürlülerle ve çalıştıkları firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının çalışma alanları genellikle özel sektördür. Tıbbı araç ve malzeme satan firmalarda çalışırlar. Bu sektör dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişmektedir. Sayıları sürekli artan değişik tıbbi araçlara paralel olarak tıbbi malzeme ve araçlar satan firmaların da sayısında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan satış elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için, - En az ilköğretim okulu mezunu olmak, - 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilirler. - Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Mesleğin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. - Eğitim haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır.

Eğitim süresince Öğrencilere; Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, İş Güvenliği, Meslek Bilgisi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi, İşyeri Kuralları, Müşteri İlişkileri, İşletmeyle İlgili Özellikler, Çıraklık ve Mesleki Eğitim, Çevre, Hijyen, Müşteri Devamlılığını Sağlama, Vizyon Sahibi Olma, Müşterilere Göre Yapılanma, Müşteri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler, Pazarlama ve Satış, Depo ve Depolama, Görüntüleme Cihazları, Poliklinik Cihazları, Labaratuvar Cihazları, Onkoloji ve Nükleer Tıp Cihazları, Ortapedi Malzemeleri, Ağız ve Diş Sağlığı Malzemeleri, Medical Gaz gibi konularda dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Tıbbi araçlar satış elemanları meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Meslek eğitim merkezlerinde kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp, aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Bu eğitimde İnsan sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanısıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca “ işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesi alınması zorunludur.

KURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Eğitim esnasında işletmelerde çıraklık eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir. - Tıbbı araçlar satış elemanları genellikle asgari ücret ile işe başlarlar. Çalışmakta oldukları firmaların büyüklüğüne ve iş deneyimlerine göre ücretleri de değişmektedir. Ancak ortalama olarak asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Mesleki Eğitim Merkezleri, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).