Dışa Dönük Sezgisel Tip

Sıcak, ilgili insanlardır ve tipik olarak canlı, neşeli kişilerdir. Olasılıklar dünyasında yaşarlar ve bir şeyler konusunda çok hırslı ve heyecanlı olabilirler. Hayata aşıktırlar ve onu özel bir yetenek olarak algılarlar. Yetenek ve beceri genişliğine sahiptirler. İlgilerini çeken her hangi bir şeyle çok ilgilenirler. Proje yönelimli kişilerdir ve yaşamları süresince birkaç farklı mesleğe yönelebilirler. Olaylara seyirciymiş ve amaçsızmış gibi görünebilirler; ancak aslında ilgili ve oldukça tutarlıdırlar. Yaptıkları her şey değer yargılarıyla ya da değer verdikleri şeylerle örtüşmelidir. Projelerini izlemeye odaklanma ihtiyacındadırlar. Diğer dışadönük tiplerin aksine kendilerini değerlendirmek için yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Merkezde oldukları sürece genellikle çabalarında başarılı olacaklardır. Çoğu dışa dönük sezgisel tiplerin müthiş yetenekleri vardır. Sıcak kimselerdir ve insanlarla ilgilenirler ve kişilerarası ilişkiye son derece büyük önem verirler. Heyecan verici bir dünyada yaşadıkları için günlük yaşamın ayrıntıları önemsiz olarak görülür. Ayrıntılara önem vermezler. Dışadönük duyusal tipler yargılarında ciddi hatalar yaparlar. Şaşırtıcı bir şekilde kişi ya da olayla konusunda sezgisel olarak gerçek bir bakış açısına sahiptirler. Ancak bakış açıları için yargılamaya başvurdukların da yanlış tartışmalara katılabilirler. Bu tipler temel olarak mutlu kişilerdir. Ancak katı planlarla sınırlandırıldıklarında mutsuz olabilirler. Bağımsız olma eğilimleri vardır ve kontrol edilmeye direnç gösterirler. Dışadönük sezgisel tipler hoş (çekici), saf, risk alan, duyarlı ve insan merkezli bireylerdir. Esnek olabildikleri ve insanlarla ve fikirlerle çalışabildikleri durumlarda en iyi çalışabilirler. Başkalarından az bir yardım alarak (ya da az bir süper vizyon ile) üretici olabilirler. Var olan yeteneklerini kendi kendilerinin ihtiyacını karşılamak için kullanacaklardır.

Meslek seçimi

Hayal güçlerinde birine hakim oluncaya kadar bir çok temel eğilimi ifade edebilirler. Başkalarının gerçekleştireceği yeni fikirlere ön ayak olacakları mesleklerde mutlu olma eğilimindedirler. Birçok meslekle ilgilidirler, bir mesleği zor seçerler. Yaratıcılığa ve orjinalliğe izin veren ideal bir işe inanırlar. Yardım merkezlidirler. Muhtemelen başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının üzerinde görürüler. Rutin işleri ve görevleri yapmaktan hoşlanmazlar. Başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyaçları vardır. İşbirlikçi ve dostçadırlar. Yaratıcı ve enerjiktirler. İyi gelişmiş sözel ve yazılı iletişim becerileri vardır. Mantıksal ve akılcı bir şekilde çalışabilirler. Hedefi ve işi anlamak için sezgilerini kullanırlar. Doğal liderlerdir ancak insanları kontrol etmekten hoşlanmazlar. Genellikle zor kavramları ve teorileri anlamaya yeteneklidirler.

Olası meslekler

- Reklamcılık

- Satış temsilciliği

- Sanat

- Pazarlama

- Danışman

- Aktör

- Girişimci

- Öğretmen

- Psikolojik danışman

- Psikolog

- Politikacı/Diplomat

- Yazar/Gazeteci

- Televizyon sunucusu

- Bilim adamı

- Mühendis

- Bilgisayar programcısı, Sistem analisti ya da Bilgisayar uzmanı

Öğrenme stili

Hayal güçlerini canlandıran materyallerden hoşlanırlar. Karmaşık ve soyut olanlardan hoşlanırlar. İtici enerjileri, bir projeye katılmalarını sağlayabilir. Bazen yaptıkları bir projeyi bitirmeden bir diğerine başlama eğilimi gösterirler. Sınıfta, derste ve sınavlarda sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlham vermeyen rutin şeylerden hoşlanmazlar ve zorunlu ayrıntılardan uzaklaşma eğilimindedirler. İlham geldiğinde çabuk yazarlar. Entelektüel meydan okumalardan hoşlanırlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için özerk olmak isterler Diyalogla, kritik ederek ve tartışarak en iyi öğrenirler. Somut modeller yaratmaktan hoşlanırlar. Her hangi bir şeyi okuyabilirler, etraflarında kitap ve dergi yığınların olmasını isterler. Grup içerisinde çalışmaktan hoşlanırlar. Ancak bazen hiçbir şey yapılmadığını keşfedebilirler.

Etkinlik

Genellikle sosyal yaşamın içinde yer alırlar. Hazırlıksız oyunlar ve tartışmalar için arkadaşlarıyla birlikte sonuca ulaşmaktan hoşlanırlar. Sloganları “çalışmak eğlenceli olmalı” şeklindedir. Aktiviteler için sık sık değişik gruplara katılırlar. Genellikle sosyal grupları, atletizm etkinliklerini ya da öğrenci dernekleri gibi dernekleri araştırırlar. Esnek olmayan arkadaşlardan şikayet ederler.

Stres nedenleri

Okul kuralları gibi kuralları test etmeye çalışma ve bunu fazlasıyla zorlama.

Kız arkadaşları içerisinde daha fazla kesinlikten söz etme.

Temel noktaya yeterince dikkat etmeme ve bunun sonucunda projeleri bitirememe.

Önceliklere yeterince duyarlı olmama ve her şeye “evet” deme. Stresin ilk işaretlerini fark edememe. İtici enerjilerinin onları gerçeklerden uzaklaştırması. Projeleri akılsızca yapma.

Stresle başa çıkma

Son dakikada yapılan şeylere odaklarıma. Yalnız kalma. Elinden her iş gelme düşüncesini (yeteneğini) değiştirme. Öncelikleri oluşturmayı öğrenme ve bazı isteklere “hayır” diyebilme. İçsel enerjiyi meydan okumalara karşı yarar hale getirme. Gerçekten neyin önemli olduğuna karar vermeyi öğrenme. Fiziksel ihtiyaçlara daha fazla önem verme. Projeleri takip etmeyi öğrenme.

Kişiler arası ilişkiler

İlişkileri ciddi değerlendirirler ancak bazen onlara çocuksu bir enerji ile yaklaşırlar. Kişisel ilişkilerinde derinliği ve içten ve samimi olmayı isterler ve böyle bir ilişki aralar. Sıcak, düşünceli, onaylayıcı ve yetiştirici kişilerdir ve sağlıklı bir ilişkiye yatırım yaparlar. Başkalarıyla etkileşime girmekten keyif alırlar ve özellikle ilgilerini çeken teori ve kavramları tartışmaktan ve müzakere etmekten hoşlanırlar. Mükemmel kişilerarası becerilere sahiptirler. Olabildikleri en iyi durumlarla başkalarını motive edebilirler ve ilham verebilirler Oldukça büyüleyici olabilirler. Yeni bir fikir ya da plan ile uğraşma durumu ile karşı karşıya kaldıklarında yakın ilişkileri bazen ihmal etmeleri probleme neden olur. Genellikle eğlenceyi seven sokulgan kişilerdir.

Güçlü yönleri

İnsanların düşüncelerini ve güdülerini çok iyi algılarlar. İyi iletişim becerilerine sahiptirler. Başkalarında motivasyonu en iyi ortaya çıkarabilirler. Sıcak bir şekilde sevgi gösterme ve onaylamada bulunurlar. Neşeli, dramatik, enerji dolu ve iyimser mizaçlarıyla neşelidirler. Kazan kazan durumları için çaba gösterirler. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için yönelimlerde bulunurlar. Genellikle bağlı ve kendilerini adamışlardır.

Zayıf yönleri

İstekleri, hevesleri onlara gerçekçi olmamaya rehberlik edebilir. Temizlik ve fatura ödeme gibi rutin şeylerle başa çıkmayla ilgili değillerdir. Çatışma ve eleştirilerden aşırı derecede rahatsız olurlar. Kötüleştiklerinde kötü ilişkilere devam ederler. Karalı bir şeklide mükemmel bir ilişki arama onları sık sık ilişki değiştirmeye itebilir. Kendi ihtiyaçlarına önem vermezler. Çok kolay bir şeklide canları sıkılır. Başkalarını azarlamada ve cezalandırmada güçlükleri vardır.

Sevgili olarak dışa dönük sezgisel tipler

Dışadönük sezgisel tipler partnerlerine sıcak, düşünceli ve ihtiraslıdırlar. Kötü giden bir ilişkiden ayrılma problemi yaşarlar. Ciddi olarak sorumluluk alabilirler ve genellikle partnerlerine bağlıdırlar. Başkalarının duygularına odaklanan, hayranlık duyan idealist ve çok esnek kişilerdir. Her hangi bir problemi içselleştirme eğilimindedirler. Bu eğilimleri onları kendi “meli malı” larına (gerekliliklerine) götürür. Mükemmeliyetçi kişiler olarak itiraf etmekten hoşlanmazlar. İlişkiler yaşamlarının merkezinde olduğu için ilişkiyi çok özel olarak kabul ederler. Ne hissedeceklerini ve ne yapacaklarını partnerlerine sorma alışkanlığındadırlar. Cinsel olarak yaratıcıdırlar, mükemmeliyetçidirler ve etkileyicidirler. Fantezi dünyalarının zenginliği onları eğlenceli ve yaratıcı aşıklar yapar. Olumlu güvence ve onay verme ihtiyacındadırlar. Çatışma hoşnutsuzluğu ve eleştiriye duyarlılıkları ilişkilerinde problem oluşturur. Partnerlerine sevgiyi ve şefkati cömertçe vermekten hoşlanırlar. Her bir tipin iki iyi gelişmiş bireyi sağlıklı bir ilişkiden hoşlanabilmelerine rağmen doğal partnerleri içe dönük sezgisel tiplerdir. İçe dönük sezgisel kişilerle iyi eşleşebilirler. Genel olarak eşleriyle güçlü, anlamlı ve yakın ilişkiler kurabilen sıcak ve doğrulayan kişilerdir. Başkalarının mutluluklarını gözlemleyerek kişisel doyuma ulaşırlar ve bu yüzden genellikle partnerlerinden memnun ve onlara yardım eden kişiler olarak tanımlanırlar.

Ebeveyn olarak dışadönük sezgisel tip

Dışadönük sezgisel tipler çok ciddi aile rolleri üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda çok şakacıdırlar. Çocuklarıyla oynarken ebeveyn rolleri ile tutarsızlık gösterebilirler. Her dışa dönük sezgisel tipte bir miktar büyümüş çocuk vardır. Bu nedenle çocuklarıyla oyun oynamaktan ve eğlenmekten hoşlanırlar. Öncelikle çocuklarının en iyi arkadaşı olmalıdırlar ve onlarla gülüp eğlenmelidirler. Sonra sert otoriter gözükebilirler. Bu tutarsızlık, çocuklarıyla ilgili içten istekleriyle güçlü değerler sistemini izleme yolundaki baskılar arasında bir çatışmanın sonucu olabilir. Çocuklarının arkadaşı olmayı isterler ancak eğer bir değer çiğnenirse çocuklarının şiddeti anlamasından emin olmak için eski ebeveyn rollerine tekrar geri döneceklerdir. Bu tutarsızlık çocukları için kafa karıştırıcı ve düş kırıklığına uğratıcı olabilir.

Çocuklarına çoğu kere sıcak ilgi ve destek verdikleri için çocukları onları “sevgisini veren kişiler” olarak hissederler. Çocuklarını bir birey olarak değerlendirirler, gelişimleri için fırsatlar yaratırlar. Dışadönük sezgisel ebeveynin zengin hayal gücü ve yaratıcılığı çocukları için eğlenceyi, dinamizmi ve heyecanı yaratır. Bu ebeveynler çocukları tarafından “sıcak, destekleyen ve yaşama eğlenceyle yaklaşan kişiler” olarak değerlendirilir.

Arkadaş olarak dışa dönük sezgisel tip

Enerji doludurlar. Başkalarının bakış açılarına ve duygularına meraklı, sıcak ve sosyal kişilerdirler. Kişisel ilişkilerinde orijinalliği, doğruluğu arayan idealist kişilerdir. Gerçekçi olarak insanlarla ilgilidirler ve onları anlayabilecekleri noktada onlar hakkında kavrayışlıdırlar (zekidirler). Onaylayan kişilerdir ve başkalarını desteklemekten büyük mutluluk duyarlar. İş yerinde ya da günlük ilişki çevrelerinde diğer bütün tiplerle birlikte olmak isterler ya da günlük ilişki çevrelerinde diğer bütün tiplerle birlikte olmak isterler. Eşleri ya da özel sırlarını açtığı kişiler tarafından sıcak, destekleyen ve verici kişiler olarak tanımlanırlar. Güçlü duygusal tercihe sahip dışadönük sezgisel tipler genel olarak bütün insanları kabul edebilirlerken, kendilerinin sıcak ilgisine tepki vermeyen düşünsel tercihi baskın kimseleri anlamada güçlük çekerler. Yargılama tercihindeki kişiler tarafından tehdit edilmiş hissedebilirler. Bu eğilimle kişisel olarak her hangi bir eleştiriyi almada ve bir yargısal kişi olumsuz fikrini ifade ettiğinde, kendilerini duygusal olarak bulabilirler. Başkalarında en iyiyi görmekten hoşlanırlar ve muhtemelen başkalarında da en iyiyi ortaya çıkarırlar. Yakın ilişkilerde özellikle diğer dışadönük tiplere yüzü asıkmış gibi gözükürler.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).