ALMANYA

Almanya Federal Cumhuriyeti ya da kısaca Almanya (Almanca: Bundesrepublik Deutschland) batı Avrupa'da yer alan, dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinden biridir. Almanya, Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerindendir.

Devlet Başkanı: Horst Köhler
Başbakan: Angela Merkel
Resmi Dil : Almanca
Başkent: Berlin
Yüzölçümü: 357 031 km²
Nüfus :82.398.326
Kişi başına GSMH : 27.600 $

Politika
Federal Cumhuriyetin parlamentosu başkent Berlin’deki “Bundestag”dır.

Bundestag seçilmiş parlamento milletvekilleri tarafından oluşur. Seçim sistemi çoğunluk ve nispi temsil sistemlerinin bir karışımıdır. Bundestag’daki üyeliklerin yarısı seçim bölgelerinde direkt olarak seçilmiş kişilere, diğer yarısı ise seçime katılmış partilerin listeleri üzerinden seçilmiş olanlara verilir.

Bundestag en yüksek yasal organdır. Federal yasalar Bundestag tarafından yapılır.

16 federal eyalet ise parlamenter demokrasi sistemi içerisinde çalışma yaparak siyasal kararları etkilemeye çalışır. Bundan dolayı bir dizi yasa ve yönetmelikler sadece federal eyaletlerin birlikte çalışmaları sonucu karara bağlanır. Federal eyalet temsilcilerinin toplanma yeri ‘Bundesrat’tır (Federal Konsey). Bundesrat Berlin’dedir ve üyeleri eyalet hükümetlerinin temsilcileridir.

Federal cumhuriyetin devlet başkanı cumhurbaşkanıdır (Bundespräsident). Bundespräsident’in görevi politik bir karar alma yetkisi olmadan devleti temsil etmektir. Kendisinin görev süresi beş yıldır ve Federasyon Kongresi tarafından seçilir. Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyelerinden ve toplam aynı sayıda eyalet parlamentolarının nispi seçim sistemine göre seçecekleri üyelerden oluşur.

Hükümet başkanı Federal Şansölye / başbakandır (Bundeskanzler).

Kendisi ve diğer bakanlar (örneğin dışişleri, maliye ve içişleri bakanı) kabineyi veya hükümeti oluşturur. Anayasaya göre Bundeskanzler politikanın ana yörüngesini tespit eder. Bu çerçevede, her federal hükümet bakanı kendisinin çalışma alanını, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yönetir. Bundeskanzler seçimi için Bundestag üyelerinin oy çokluğuna gereksinim vardır.

Ekonomi
Federal Almanya Cumhuriyeti dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisine sahiptir.
Almanya’da diğer gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde olduğu gibi, sanayi sektörü yerini giderek hizmetler sektörüne bırakmaktadır. Üretim sektörü – örneğin makine üretimi – genel ekonomik faaliyetlerin üçte birini oluşturur. Otomobil üretim sektöründe Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın ardından dünya üzerinde üçüncü büyük ülkedir. Makine ve elektronik araçlar dalında “Alman işçiliği” genelde iyi değerlendirildiği için dışsatımların önemli bir bölümünü oluşturur. Ekonominin diğer önemli sektörlerini kimya ve tüketim malları üretimi oluşturur.

Tarım üretimi Almanya’da bölgeden bölgeye değişim gösterir. Almanya’nın kuzey bölgesindeki düz arazilerde ve özellikle doğu eyaletlerinde genellikle tahıl ve pancar ekilir. Güneyin dağlık bölgelerinde ise sebze ekiminin yanı sıra, et ve süt üretimiyle ilgili hayvancılık da yapılır. Güney ve Batı Almanya’daki Ren, Main veya Mosel nehirlerinin yamaçlarında şarap üretimi amaçlı üzüm yetiştirilir. Bira üretiminin büyük bölümü Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılır. Bira içme zevkinin en gelişmiş bölgesi ise Bavyera eyaletidir. Tarım üretimi, dışsatımların yanı sıra, ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını karşılar.

Ülkenin yaklaşık üçte biri ve özellikle de Güney Almanya ormanlıktır. Ormanlar iç pazarın kereste ihtiyacını genelde karşılar. Hava ve toprak kirliliği nedeniyle, 70’li yıllarda orman alanlarının toplamında bir azalma olmuştu. O zamanlar “orman ölümü”nden bahsediliyordu. O dönemden bu yana yeni programlarla, ormanların kendilerini yenilemeleri için uğraşı verilmektedir.

Almanya’nın ekonomik düzeni serbest ve sosyal pazar ekonomisi olarak tanımlanır. “Sosyal Piyasa Ekonomisi” ekonomik bir modeldir. Bu model piyasaya ekonomik özgürlüğü vermenin yanı sıra, devlete de sosyal olumsuzlukları önleme amacıyla kontrol ve düzenleme yetkisini tanımıştır.

Din
Almanya’da en yaygın mezhep grupları, her biri yaklaşık 28 milyon kişiden oluşan Hristiyan Protestan ve Katolik gruplarıdır. Müslümanların sayısı üç milyona yakındır ve daha sonraki büyük dini gurubu oluşturur. Sünni mezhebine dahil olan Müslümanlar çoğunluktadır. Müslümanların diğer gruplarını Şiiler ve Aleviler oluşturur. Yahudi cemaati Federal Almanya’daki üçüncü büyük dini topluluğu oluşturmaktadır.

Ortodoks Hristiyanlar, Hindular, Budistler, ve Bahailer diğer önemli dini cemaatleri oluşturur. Almanya’da toplam olarak 160 değişik dini cemaat bulunmaktadır. Müslümanların (şeker ve kurban bayramı), Yahudilerin pesah ve diğer dini cemaatlerin bayram günleri resmi tatil günleri sayılmaz.

ALMANYA ŞUBESİ BULUNAN DİL OKULLARI

HUMBOLDT INSTITUT
INTERNATIONAL HOUSE
Language Studies International LSI
SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).