Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Meleklerle Yardımlaşanlar

Meleklerle yakınlaşmalı; dualarımızda onlarla yardımlaşmanın yollarını aramalıyız. Meleklerin desteği, içtenliğimizi artıracaktır.

Evrenin görünmeyen boyutu genel olarak melek adını verdiğimiz ruhsal varlıklarla kuşatılmıştır. Ruhsal ışıktan yaratılan bu varlıklar, mutlak temizdir, Evrenin Sahibine bağlıdır. Yaratıcıdan aldıkları emirlere itaat hâlinde çalışırlar.

Bedenli canlılardaki tür farklılıkları, ruhsal varlıklarda da gözlemlenir. Hepsinin bedensiz olarak ve ruhsal ışıktan yaratıldığını bildiğimiz belki de milyonlarca türe ve ırka ayrılan ruhsal varlıkların tümüne birden melâike adını veriyoruz.

Her şeyden önce, dokunduğumuz maddelerin işleyişini temsil eden yasaların ruhsal vücutları melekler tarafından temsil ediliyor. Maddeye bilinçsiz deyip geçenler, ruhsal enginliğe kapatılmış zihinlerdir. Oyuncaklarını canlı ve bilinçli gören çocuklar mı doğru yapıyor; yoksa yaptıklarını çocuksu sanan yetişkinler mi?

Meleklerden bir tür, Yaratıcının mesajlarını canlı varlıklara taşır. Örneğin, kuşlara ne zaman ve hangi yönde göç edeceklerini bildirirler. Geceleri ilim dileyen insanların gönüllerine heyecanlandım ilhamlar taşırlar. Bu türden olan meleklerin en büyüğü Cebrail'dir. Onu Yaratıcıdan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırması özelliğiyle tanıyoruz.

Diğer bir grup melek türü de, doğa yasaları şeklindeki İlâhî emirleri madde zerrelerine taşır. Onların bazı türleri çekim veya itme gücü gibi doğa yasalarını cansız maddelere ulaştırır. Bulutlar bir türün, yağmur bir başkasının, kar bir diğerinin, Güneş ışığının taşınması bir diğerinin temsil alanını oluşturur. Bu türden meleklerin en büyüğünün doğa olaylarının düzenlenmesinde görevlendirilen Mikâil olduğunu biliyoruz.

Azrail, ruhların bedenlerden ayrılmasında görevli en büyük melektir. Benzer türden başka kimi melekler hayvanların, kimileri de bitkilerin ölümleriyle görevlendirilmiştir.

Sonra evrenin ücra köşelerinde kıyametler kopar; yıldızlar patlar, karadelikler yıldız kümelerini yutar. "Allah'ın öyle bir meleği vardır ki, ona 'yedi gök ve yeri tek bir lokmada yut' dense yutabilir."107 Böylesi bölgesel kıya metlerde görevli melekler olduğu gibi, tüm evrenin kıyametinde de görevli melekler vardır. Bu türden olan meleklerin en büyüğü bize İsrafil adıyla tanıtılmıştır.

Bir melek türü, ilme âşıktır. Yeryüzünde ilim öğrenmeye adananlara hayrandırlar ve onları ışıklarıyla kuşatırlar; ruhlarına huzur ve mutluluk ilham ederler. İlme âşık öğrencilere duydukları sevgiyle melekler ya kanatlarını onların üzerlerine gölgelik yapar ya da kanatlarını yürüdükleri yollara yayar. "Melekler, yaptıkları çalışmalardan hoşlandıkları için ilim öğrencilerinin önüne kanatlarını yere indirirler." 108

Melekler temiz insanların fedakâr ve gönüllü destekçileridirler

Yüksek ruhlu bir âlim sessizce bir konferansa giderken, kimi insanlar dinlemek için heyecanlanırlar. Önemli ilimler öğrenecekler, yüksek tefekkürleri paylaşacaklardır. Oysa, meleklerin duyacakları heyecan daha inanılmazdır. Onlar milyarlarca kilometre uzaklarda da olsalar, insanların temiz eylemlerine dualarıyla destek olmak için uçarak yetişirler.

Kandil gecelerinde, Müslümanlar heyecanlı dualar yaparlar. Geç saatlere kadar uyanık ve faydalı işlerle meşgul olmayı tercih ederler. Oysa melekler için sabahlara değin bir saniye bile uyku yoktur. Ruhsal boyuttaki hareketlilik, kafileler hâlinde gelip gidişler, takdirler ve dualar inanılmazdır.

Melekler, Yaratıcının en temiz ve en sevgili canlıları arasında yer alırlar. Meleklerle yakınlık, Yaratıcıyla yakınlık anlamına gelecektir. İslâm Peygamberinin (asm) huzuruna çıkan sahabeler müthiş etkileniyorlar ve inanılmaz duygular yaşıyorlardı. Bu hâllerini kendisine arz edenlere şöyle demiştir: "Eğer siz yanımdan çıktığınızda, yanımda ikenki hâliniz üzere olsaydınız, melekler Medine'nin sokaklarında sizinle tokalaşırdı." 109

Meleklere yakınlaşmanın yollarından birisi, ilme âşık olmak ve ilim öğrenmeye çabalamaktır. Bilgisi zayıf olanların melekleri güçlü hissetmeleri zordur. İnsanların atası Âdem'in (as) meleklerden üstünlüğü, öncelikle isimleri bilmesinden, yani ilim sahibi olmasından kaynaklanmıştı. İlim öylesine önemlidir ki, İslâmda âlim, ölüler arasında diri gibi görünür.

Kötü ahlâk, melekleri tiksindirir ve insandan uzaklaştırır. İslâm Peygamberi (asm) şöyle der: "İnsan yalan söylediği zaman meydana gelen manevî (ruhsal) kokudan dolayı melekler kendisinden bir mil (ya da 1,5 kilometre) uzaklaşırlar."110

Dolayısıyla doğru sözlü olarak, gıybetten, iftiradan, söz taşımaktan, hasetten uzak durarak meleklere yakınlaşabiliriz. Bu yönüyle, yardım ederek, sevgi besleyerek, adil olarak, ikiyüzlülükten uzak durarak, iffetimizi koruyarak meleklerle inanılmaz yakınlıklar kuranz.

Melekler peygambere selâm gönderenler için bağışlanma dilemekte;111 başkalarına yapılan gıyabî iyilik dilekleri karşısında görevli bir melek, "Sana da bir misli verilsin" demektedir.112 Bazı melekler, Yaratıcıya sürekli şöyle dua ederler: "Ey Yüce Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bağışlanma dileyip Senin yoluna uyan insanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru. Ey Yüce Rabbimiz! Onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri, söz verdiğin Cennetine koy."113

Kışın şiddetli soğuğunda belki bizim evlerimiz yeterince sıcaktır. Türkiye'nin kuzey batısında bir deprem yaşanmıştı ve yüz binlerce insan gecenin dondurucu soğuğunda çadırlarda titreyerek sabahlıyordu. Böylesi insanlarla melekler arasında müthiş sevgi bağları kurulur: "Sıkıntı çeken fakire acıdıkları için, melekler kışın bitmesine sevinirler."

Melekler temiz yaratıldı; temizliği severi. Dişlerinin arasındaki yemek kırıntılarını temizlemeyip ağzını kokuşturan, bedeninin temizliğine dikkat etmeyen, oturduğu evin nezih oluşuna özen göstermeyen insanlar, melekler arasında itibar göremiyorlar.

Melekleri hareketli ışıklar hâlinde görebilen, mesajlarını belirgin ilhamlar olarak kalplerinde algılayan çok sayıda insan yaşıyor yeryüzünde. Güzel sözlerle konuştuğumuzda, melekler bizi destekliyor. Hayırlı sonuçlar istediğimizde; isteklerimizin kabulü için Yaratıcıya dua ediyorlar.

Bir masum görseniz, karşılıksız bir kalple, ihtiyaçlarının giderilmesini istersiniz. Ruhunuz ne kadar yüksekse, canlıların iyilik-; lerini o denli içten hissedersiniz. İşte melekler o ruhsal yüksekli-; ğin en güzel düzeyinde bulunuyor. Melekler insanların gönüllü I destekçileridir. İyiliğe yönelen her eylemin başarıya ulaşması için dua ederler.

Çevremizin bizimle birliktelikten mutluluk duyan meleklerle kuşatılmasını sağlayıcı adımlar atabiliriz. İlim öğrenebiliriz, gü-! zel bir ahlâk kuşanmak için nefsimizle savaşabiliriz, bencillikten u^ uzaklaşmaya ve tüm evrenin iyiliğini dilemeye adanabiliriz.
Bir iyilik\ için yapayalA nız yola çıkmışsanız, ardınızda meleklerin alkış- / larını duya- / caksınız.

107 A.g.e., Hadis no: 2360
108 A.g.e., Hadis no: 2123
109 A.g.e., Hadis no: 7419
110 A.g.e., Hadis no: 840
111 A.g.e., Hadis no: 8074
112 A.g.e., Hadis no: 599
113 Kur'an; 40: 7-8
114 Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 2125

Dr.Muhammed Bozdağ


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com