Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

İnsanları Gıyaben Destekleyenler

Beklenmedik desteklere ulaşmanın yolu, insanlara ummadıkları zamanda ve şekilde, gıyaplarında dua ederek, ruhsal destek yollamaktır.

Bir ülke ekonomik krizlerden kurtulamıyorsa; trafik kazaları, cinayetler, tecavüzler, doğal felâketler birbiri ardına geliyorsa; o ülkenin insanları birbirlerine dua etmiyordur.

Komşunun komşusunu çekememesi, ona beddua etmesi demektir; beddua bir insanın mutluluğundan hoşnut olmamaktır. Bir insanın başarısını çekememektir. Hatta beddua, insanın itibarını sarsmaya, onu inanıldığından daha küçük göstermeye çalışmaktır.

Acıların boğmak üzere olduğu genç bir babayla tanıştım; fakirdi ve iş bulamıyordu. Derdini dinlemek istedim: Bana bir saat boyunca, komşularının çaresizliğine duyarsızlığından, zengin anne babasının ve kardeşlerinin kendisine yardım etmemelerinden söz etti.

Ona şöyle dedim: "Komşularının ve akrabalarının sana karşı bencillik ve haksızlık yaptıklarını; sen çocuklarınla aç uyurken seni düşünmediklerini anlıyorum. Herkes kendi kusurunun bedelini ödeyecektir. Senin işsizliğinin ve fakirliğinin nedeni onlar ol madiği gibi, çözümü de onlar olmayacak. Sana düşen, ihtiyaçlarını karşılayacak mutlak iradenin Yaratıcın olduğunu asla unutmamandır. Evrenin Sahibi, seni bu zor durumdan anne babanın veya komşularının yardımıyla mı kurtarır, yoksa uzaktan bir yardımcı mı gönderir ya da sana yakında bir servet mi bıraktırır, sen bilemezsin."

Genç baba, komşularının kendisine duyarsızlıklarından üzülerek onlara gizli beddualar yapıyordu. Bu beddualar da yakınlarından kendisine gelebilecek yardım kapılarını kapatıyordu. Üstelik yaşadığı zorluk onun için uygun görülmüş İlâhî bir eğitimdi.

Yardımına başvurabileceğimiz güçlü akrabalarımız olmadığını varsayalım. Varsa da bencilce kendi dünyalarına çekilmişler ve bizi kendimizle baş başa bırakmışlardır. Acımız zaten bizi içimize kapatmış; insanlardan kaça kaça dostsuz ve kimsesiz kalmışız. Derdimizi anlatmak istesek, dilimizin yeterince dönebileceğinden de emin değiliz.

Tam da o anda bir mûcizenin gelip bizi kurtarmasını isteriz. O mûcize gelecek midir? Ummadığımız yerden, tahmin edemediğimiz bir yardım imdadımıza yetişecek midir?

Neden olsun? İnsan hayatta yaptıklarının karşılığını görür ... Mûcize bir karşılık görebilmek için geçmişimizde hangi mûcize tutumları tercih ettik? Tanımadığımız insanlara, ummadıktan bir anda duamızı esirgemeden sunmuş muyduk? İnsanlara gıyaplarında yaptığımız her dua, kârlı bir şirketten satın aldığımız hisse senetleridir. Kaderin Sahibi, komşumuzu ihtiyacımızı çözmeye niçin göndersin? Çaresiz gecelerimizde komşumuzun iyiliği için de bir şeyler dilemiş miydik?

Neden bilmediğimiz şehirdeki tanımadığımız adamın bizi yaşadığımız binanın bodrumunda keşfetmesine izin verilsin?

Yürüdüğümüz yollarda gözümüze çarpan, hayata tutunma gayretindeki küçük çocuklara hangi duaları göndermiştik? Şu şehrin sokaklarında kaç tane çocuğun geleceğinin iffetli geçmesi için kaç kez dua etmiştik? Yarın o çocuklardan herhangi birinin hırsızlardan olmaması ve bileğinin gücüyle hakkımızı gasp etmemesi için ne yapıyoruz?

Evliliklerini kavgayla geçiren anne babanın akıllarına çocukları için dua etmek hiç gelmemişti. Tecavüzcülerin kuşattığı karanlık sokaklarda o yavrular, avlanmaktan kurtulamadılar.

Kalp uzmanı Dr. Mitchell Krucoff yönetiminde yapılan bir araştırmanın sonuçları ilginçtir: Kendilerine dua edilen kalp hastalarının, dua edilmeyen hastalara göre, yüzde 50 ilâ yüzde 100 arasında değişen oranlarda daha az olumsuz yan etki yaşadıkları ortaya çıkmıştır.117

Ebeveynimiz, akrabalarımız ve dostlarımız, ruhlarından kopan dualarla bedeninizin çevresine koruyucu kaleler inşa etmiyorlar mı? Korumasız kalbimiz, kanlı bakışlardan fırlayan zehirli oklara mı hedef oluyor? Bir gencin fırtınalı yeryüzünde duasız terk edilmesi, kimsesiz terk edilmesinden daha üzücüdür.

Gizli yardımlara muhtacız. Bizi haset saldırılarından koruyan, bize yönelen dualardır. Biz dünyaya gelen çaresiz küçüklerimiz ve dünyadan ayrılmaya hazırlanan yorgun insanlar nedeniyle korunuyoruz. İslâm Peygamberi (asm) der ki: "Allah'ın beli bükülmüş kulları, süt emen yavrular ve otlayan hayvanlar olmasaydı, başınıza sağnak sağnak ve kesintisiz azap yağardı." 118
Kimseye gizli yard,mlar göndermezsek, bize de gizli yardımların ulaşmasın, sağlayamayız. İnsanların ellerinden tutmazsak başarıların, içten dilemezsek, aynıs, bizim için de yapılmaz. "Başkalar, ,ç,n afiyet (ruhsal sağlık) dileyin ki, size de nasip olsun."119

Duayı yıllarca, sadece Müslümanların hayatlarının bir parçası olarak görürdüm, İnternette yaptığım taramalarda, içerisinde İngılızce "dua-prayer» kelimesi geçen 8 milyonu aşkın web sayfası olduğunu gördüm. Hindistan'da, Amerika'da, Avrupa'da dua üzerine çok şaşırtıc, araştırmalar yapılmış. Hatta ABD Başkanına toplu halde dua etmeye adanan "Başkanlık Dua Topluluğuna" 2.8 milyon kişinin üye olduğunu fark ettim.120

Akrabalarımıza, iş arkadaşlarımıza ve insanlara faydalı olmaya çalışan kişilere duamızla destekçi olmak vicdanî borcumuzdur. Tanıyorsak isimlerini zikrederek; tanımıyorsak, vasıfların, zihnimizden geçirerek insanlara dua edebiliriz.

Ölçü şu satırlarda saklıdır: "Kim inanan erkekler ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onun \ için bütün inanan erkek ve kadınlar sayısınca sevap yazar.' "Allah'ın en çok sevdiği kulu, diğer kullarının iyiliğini isteyendir."122
Gıyabî duaların daha etkili olmasının bazı nedenlerini özetleyebiliriz:

□ Kusursuzluk: Dualarımız kişisel kusurlarımızdan olumsuz etkilenecek ve içtenlikten mahrum kalacaktır. Oysa, evimizi temiz tutmaya çalışan eşimiz için, takdirimizi kazanmaya çırpınan çocuklarımız için yapacağımız dualarımız içten olacaktır. Kusurlu birisi başkası hakkında dua ederse, o dua sanki kusursuz bir kalpten çıkmış gibidir. Zira komşunuz sarhoş bile olsa, sizin iyi niyetinize şahitlik edebilir.

□ Yüksek hisler: Başkasına yaptığımız duanın içinde çekememezlik, bencillik, gurur, aşağılama gibi çirkin kişilik özellikleri yoktur.

□ Kuşatıcı merhamet: Başkalarına gıyaplarında yapacağımız dualar, İlâhî rahmetin amacına uygun bir tutum olacaktır. Birisinin gıyabında iyiliğini dileyen ruh, aslında bütün varlıkların da iyiliğini dileme yolunu kendisine açmıştır.

Geçen yıllar boyunca her fırsatı, dostlarına gıyaplarında dua etmekle geçiren insanları, gıyaplarında büyük dualar
bekliyordur. Tanımadığınız insanların ruhsal desteğine muhtaçsanız, tanımadığınız insanlara ruhsal desteklerinizi gönderin.

117 Annual conference of 1SSSEEM (The International Association for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine) Boulder, CO June 16, 2001
118 Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 7523 A.g.e., Hadis no: 1105
119 A.g.e., Hadis no: 1105
120 Topluluğu, www.presidentialprayerteam.org isimli web sitesinden inceleyebilirsiniz.
121 Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 8419
122 A.g.e., Hadis no: 217

Dr.Muhammed Bozdağ


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com