Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Giriş

Büyük dualar, içten kalplerin yüksek zihinlerle buluşmasından doğar. Büyük duaları okuduğunuzda, onların müthiş bir samimiyet yansıttıklarını, ruhunuzu yüksek tefekkür ufuklarına taşıdıklarını görürsünüz.

Yaratıcısından isteyen, Yaratıcının gücüne olan ihtiyacının farkındadır. İsteyen gerçekçidir: Bir avuç bedeninin virüslere yenik düşebileceğini bilir. Kalbinin, en küçük ihanetten, ayrılıktan, yalnızlıktan, zulümden ıstırap duyacağının farkındadır. Buna karşılık, kendisini sınırsız bir Kudretin huzurunda bulur.

Kendisi ne ölçüde zayıfsa, Yaratıcısı o ölçüde güçlüdür. Kendisi ne kadar çok istiyorsa, Yaratıcısı o kadar çok veriyordur. Kalbi ne kadar şefkat ve merhamete muhtaçsa, Yaratıcısı o kadar şefkatle ve merhametle onu kuşatıyordur.

Bu bölümde duayla ilişkili güzel tefekkürleri, dua örnekleriyle iç içe bulacaksınız. Bazı dualar yüksek ruhların yakarışlarından alıntılanmıştır. Bazıları kitabın yazarının üslubuyla kaleme alınmıştır. Bu duaların ortamlarını canlandırabilirseniz, gerçekten de derin içtenliklerden doğduklarını hissedebilirsiniz.

Hayatta herkesin kişisel bir duası olacaktır. Herkesin kişisel duası, özel hedeflerinden, ilgilerinden ve amaçlarından etkilenecektir. Kendi özel dualarınızı yapılandırmak amacıyla bu bölümdeki özel dileyişlerden yararlanabilirsiniz.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com