Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Şükürle Kazandıklarımız

İnanan insanın en önemli görevlerinden biri de şükretmesidir. Biz insanlar genellikle sahip olmadığımız şeylere bakıp yakınırız. Onun için de bir türlü Allah'a şükretme görevimizi hakkı ile yerine getiremeyiz. Ayet-i Kerime'de bu husus şöyle ifade edilir:

"O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız." (7)

Mesela her nefes alıp verdiğimizde Allah'a iki can borçluyuz. Çünkü, nefesimizi alamazsak havasızlıktan ölürüz. Nefesi aldıktan sonra onu dışarı salamazsak yine boğuluruz. Dakikada kaç kez nefes alıp veriyorsak, onun en az iki katı Allah'a şükretmeliyiz. Çünkü bize nefes alma imkanı veren Allah'tır.

Öte yandan, her birimizin milyarder olduğu söylense bunu garipsememeliyiz. Oysa biz elimizdeki servetin farkında değiliz. Mesela, hangimiz gözümüzü milyarlara değişir? Ellerimizi trilyonlara satarız? Bütün dünyayı verseler aklımızı verir miyiz? Akıl olmadıktan sonra bütün dünya bizim olsa ne önemi var ki? Peki milyarlara, trilyonlara ve dünyalara değişmediğimiz bu organlar için Allah'a şükretmemiz gerekmez mi?

Pek çok âyet-i kerime; "Rabbinizin rızkından yiyiniz ve O'na şükrediniz." (8)
"Şükretmeniz gerekmez mi?" (9)
"Hala şükretmiyorlar mı?" (10)
"Bana şükredin, nankörlük etmeyin..." (11) buyurulur.

Şükür Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Şükür; verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen saygı, karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övme demektir. Şükür üç şekilde yapılır; ilim, hal ve amel:

1-Nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek.
2-Nimetleri vereni sevmek ve O'na karşı saygılı olmak.
3-Nimetleri verene itaat etmektir.

İşi sadece dille söylemekle bırakmamak, fiili olarak şükür işini gerçekleştirmek gerekir. Nimetleri Allah'ın yolunda kullanmakla yapılır. Bu da İslam'a uygun yaşamakla gerçekleşir.

İnsan şükür sayesinde en yüksek mertebelere yükselir, nankörlükle ise aşağıların aşağısına düşer.

Nimete saygı duymak, değerini bilmek, en önemlisi onun Allah'ın bir hediyesi olduğunu, onunla bize iltifatta bulunduğunu, denediğini düşünmek ve nimeti hor görmemek de bir şükürdür.

Şükrün ölçüsü kanaattir, iktisattır, Allah (cc) az veya çok ne verirse rıza göstermek ve halden memnun olmaktır.
Şükürsüzlüğün ölçüsü ise hırstır, israftır, nimete hürmet duymamaktır, haram helal demeyip rast geleni yemektir, almaktır.

Şükür, nimetleri artırır ve bereketlendirir (12), nankörlük ise batırır, helaka götürür (13). Allah herkese amelinin karşılığını verir ve şükredenleri mükafatlandırır. (14)

Sözün özü; nimetler içinde sıkıntı çekiyorsak, şükür görevimizi yapmadığımızdandır. Zira nimetler arttıkça şükrümüzün artması gerekirken tersi oldu, isyanımız arttı, şükür kalktı. Sıkıntılarımızın temelinde şükürsüzlük, kanaatsizlik, ikti-satsızlık yatmaktadır.

Hz. Ömer (ra) bir adamın: "Allah'ım, beni azlardan kıl." diye dua ettiğini işitir ve "Bu nasıl dua!" diye çıkışır.
Adam: "Allahu Teala'nın "Kullarımdan şükre-denler azdır" (34 Sebe, 13) buyurduğunu işittim ve beni de bu az olanlardan kılması için dua ediyorum" deyince Hz.Ömer (r.a.): "İnsanların hepsi Ömer'den daha iyi bilmektedir." diye hayretini ifade eder. (15)

Aslında şükreden kendisi için şükretmiş olur. Rabbimizin kulların şükrüne ihtiyacı yoktur. (16)
Öyleyse şükredenlerden olalım ki, hem dünyada hem ahirette kazanalım.
Şükrümüzün artması için, kendimizden daha zor durumda olanlara bakalım.


--------------------------------------------------------------------------------

7-l4İbnhim,34;I6Nahl,18
8-34Sebe,15; 16Nahl,114;29Ankebut,17;8Enfal,26. , ,j,
9-56 Vakıa.70
10-36 Yasin.35,73. .
11-2Bakara,152
12-14 İbrahim, 7.
13-16 NahI, 112;14 İbrahim, 28-29.
14-4 Nisa, 147; 54 Kamer, 33-35;3 Âli İmran, 145.
15-Bursevi, Ruhul Beyan Tefsiri, 4/325
16-27Neml,40;39ZUmer,7

Halil Atalay


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com