Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

İşsizlik Psikolojisi

Modern hayatın insanlara çıkardığı bedellerden bir tanesi de 'işsizlik'. Çoğunlukla sosyal tabakalaşmayla birebir ilişkili bir rekabet ortamı ve kalifiye elaman artışı, modernizmin hepimizi içine sürüklediği hız buhranında, işsizliğin ekonomik ve toplumsal bir sorun olmasının yanı sıra, kişiler için de psikolojik rahatsızlıklara sebep olmasına da yol açıyor.

Birey için işini kaybetmek; ekonomik anlamda geçim kaynağına bağlı olarak hayat standartlarının düşmesi anlamına gelir.

Kuşkusuz ekonomik olarak açacağı sorunlar çok önemlidi, fakat daha da kötüsü kişi yaşadığı ekonomik sorunlar ve işini kaybetmenin verdiği fiziki ve ruhi değişiklikler ile psişik ve somatik sorunlar da yaşamaya başlar.

İşinizi kaybetmenin tek kötü yanı finansal kaynaklarınızın azalması değil, aynı zamanda statü, ve güç kaybı, sosyal kontağın azalması, kollektif bir amacın parçası olamama duygusu, düzenli aktivitelere katılamama gibi sosyal ve psikolojik olgulardır.

İş kaybının yarattığı en önemli psişik durum 'stres'dir. Kişilerde stres yaratan olaylar arasında işini kaybetme, sevilen bir kişinin kaybı ve boşanmadan hemen sonra gelmektedir. Bunun sonuçları da uykusuzluk, sinirlilik, yeme bozuklukları ve psikosomatik hastalıklardaki artışlaosom.

Kişilerin işlerini kaybetme karşısında verdikleri tepkiler genellikle şu sıralamayla ortaya çıkar;

Reddetme veya şok,
Eski işini özleme,
Kızgınlık ve inkar,
Depresyon ve utanç.

İşsizlik durumu kişiyi umutsuzluk, çaresizlik, gibi duygulara sürklemektedir. Hayatlarının anlamlarını kaybettikleri, kendilerine saygılarının azaldığı araştırmaların sonucunda ortaya çıkan verilerde görülmektedir.

Ağır geçirilen iş kaybı vakalarında uzmanların kişilere genel tavsiyesi optimistliklerini kaybetmeden yeni bir kariyer üzerine yoğunlaşmalarıdır.

Ayrıca genel kanı işten ayrılanların düzenli yemek yemeğe ve uyumaya devam etmeleri yönündedir. Yemek ve uyku düzenindeki değişiklikler kişinin psikolojik durumu üzerinde oldukça derin etkiler yaratabilir. Özellikle uzun süredir çalışan kişiler işlerini bıartıkları zaman kendilerini boşlukta hissetmektedirler. İşe yaramadıkları ve değersiz oldukları gibi duygular içerisine girmektedirler.

Bu süreci atlatmak için gerekli olan en önemli şey insanın kendini benzeri düşünce ve duygu bozukluklarından uzak tutmalardır. Bunun en iyi yollarından biri de günlük hayatlarını belli ve iş hayatındakine benzer bir düzen içinde sürdürmeleridir. Eğer yeni bir arayışındaysalar bu işi düzebli ve profesyonel bir şekilde yürütmelidirler. Eğer bir süre iş arayışında bulunmayacaklarsa; kendilerine düzenli bir şekilde yapabilecekleri aktiviteler bulmalarında, zevk alarak yaptıkları işleri belli bir sistem içinde yapmalarında fayda vardır.

Kendilerine bir amaç veya amaçlar belirlerler ise; kısa vadede gerçekleştirebilecekleri amaçlar sayesinde kendilerini boşluğa düşmekten kurtaracaklardır.

Aksi takdirde kişinin içine girdiği bu kötü ruh hali içinde yaptığı yanlış davranışlar tekrar kötü duygulara yol açarken, bu kısır döngü gittikçe artacaktır. Kendine güvenini kaybeden kişi, iş arayışında giderek daha fazla yanlış yapmaya başlayacak, iş görüşmelerinde yanlış davranışlar sergilemeye ve bu sebeplerle de kabul edileceği yerde reddedilmeye devam edilecektir.

İş hayatının insanlar üzerindeki en büyük etkilerinden biri de sosyal ortamdır. İnsanların en az haftanın beş günü, günde sekiz saat çalıştıkları ortamdan kopmaları iş arakadaşlarından uzaklaşmaları sosyal çevrelerinin de yok olması anlamına gelebiliyor. Sosyal çevreyle ilişkilerinin bozulması da yine yalnızlık, yoksunluk gibi kişide negatif duygulara yol açıyor.

Bu sebeplerle de, işlerini kaybedenlerin çevrelerindeki diğer sosyal gruplardan aldıkları destek çok önemlidir. Aile, arkadaş ve yakın çevrenin desteğini hissetmek, işini kaybeden insanlar üzerinde her zamankinden daha önemlidir. Özellikle ailede ve arkadaşları arasında karşılaştıkları davranışlar psikolojik durumlarını birebir etkilemektedir.

Kişilerin 'İşsizlik durumu'nun geçici olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Umutsuzluğa düşmek, istenmeyen durumun içine saplanmaktan başka bir işe yaramaz. Başka bir iş bulabileceğinize olan inancınız, daha önceki deneyimlerinize dayanarak öne çıkaracağınız güçlü taraflarınız ve gösterdiğiniz çabanın sonuç bulacağından şüpheniz olmasın.


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com