Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Sosyalizm

Sosyalizm, gerek ekonomik bir doktrin olarak, gerek siyasal bir doktrin olarak, gerek bir ideoloji olarak tanımlanması son derece güç bir kavramdır. Zira, çağlar boyunca çok farklı kural ve uygulamalar sosyalizm olarak adlandırıldığı gibi; günümüzdeki birbirinden çok farklı uygulamalar da aynı biçimde adlandırılmakta ya da en azından sosyalizm oldukları iddiasını taşımaktadır.

Toplumculuk, sosyal-demokratlık, demokratik solculuk, komünistlik, sosyalistlik gibi bir dizi kavramın ifade etmek istedikleri şeyin ne olduğu ancak uygulamanın gözlenmesiyle anlaşılabilmektedir.

Tüm bu tartışmaların dışında kalarak çok genel çizgiler içinde bir tanımlama verilmek istenirse, üretim araçlarının (ya da en azından temel endüstrinin önemli bir bölününün) devlet tekelinde (ya da en azından denetiminde) bulunduğu ve söz konusu bu devletin çalışan kitleler tarafından denetlendiği ülkelerdeki ekonomik sisteme sosyalist denebilir.

Aslında sosyalizm, hemen hemen her ülkede farklı uygulandığı için, tek bir sosyalizmden söz etmek yerine farklı sosyalizmlerden söz etmek daha doğru olur.

bir kitap okumuştum... türk sasyalistlerden bir düşünürdü...kitap 500 sayfa kadardı. ben her sayfayı büyük bir keyfle okurken hem okuyup hem düşünüyor hem bilgileniyor hem lezzet alırken bir taraftan kitabın kapağına bakıp gerçekten sosyalist bir yazarın kitabını okuyup okumadığmdan emin olmaya çalışıyordum.........huzurdan, asayişten mutlu refah bir yaşam tarzını anlatıyor, düşünsel bir anlatımla inancın , doğruluğun yani islami bir yaşam modelini farklı bir uslup ve ve farklı bir düşünce yoluyla keyifli anlatım sunuyordu... tarihi örnekleri verirken onları yorumlayış ve değerlendiriş biçimi içeriği dahi islama ters değildi.. herneyse kitabın son sayfasına geldim evet son sayfasına ve yazar okuyucuya hitaben şöyle diyordu
işte bu özlenen yaşam biçimini ancak sosyalizm sağlayabilir

sayısal mantığa ters sosyalizm. e sayısal mantık ta müsbet bir bilim olduğuna göre.... neyse fazla yazmak istemiyorum. Şu sosyalizmi getirip islamla ilişkilendirmeyin insaf yahu.. denizden katre alınsa katrenin olduğu yer deniz mi olur?.... Sığırcıkları uçuran bi şey bu.. (reklemdan esinlendi)
:))))

zaten özdeşleştirmek haşa .... söylemek istediğim samimi düşünürler hep bir refah yaşam düşlemekte.. fıtrat bunu arzuluyor ama tam bulacakken yanlış seçimler ortaya çıkıyor böyle


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com